Značký archívu: distribúcia filmu

EÚ investuje miliardy eur do distribúcie európskeho filmu

Kreatívna Európa je piatou generáciou programov finančnej podpory EÚ pre sektory kultúry a tvorivej činnosti. Program sa začal 1. januára s rozpočtom takmer 1,5 miliárd eur na roky 2014 – 2020. Program použije najmenej 56 % svojho rozpočtu na svoj podprogram MEDIA. Od roku 1991 sa prostredníctvom programu MEDIA (akronym pre …

Viac ... »
Consent choices