Značký archívu: Europe Direct

Grantová výzva na centrum EUROPE DIRECT pre Banskobystrický región na roky 2024 – 25

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na výber partnera, ktorý bude prevádzkovať centrum EUROPE DIRECT v Banskobystrickom regióne v období 2024 – 2025. Úspešný žiadateľ bude mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu, čo umožní vykonávať rôzne informačné činnosti o EÚ …

Viac ... »

Informačná služba v rámci iniciatívy „Solidarita EÚ s Ukrajinou“  je dostupná aj v ukrajinskom a ruskom jazyku

Európska komisia spustila špecializovanú ukrajinskú a ruskú jazykovú službu pre písomné otázky týkajúce sa solidarity EÚ s Ukrajinou. Rozšírila tak službu, cez ktorú odpovedá na otázky občanov týkajúce sa EÚ v 24 úradných jazykoch Únie. Telefonická linka bude spustená v polovici apríla. Od posledného marcového dňa sa každý z EÚ a zo zahraničia …

Viac ... »

EK spúšťa 424 nových centier EUROPE DIRECT, aby oslovila ľudí v každom kúte EÚ

europa

Od minulého týždňa začala fungovať nová generácia približne 424 centier EUROPE DIRECT v celej EÚ. Na Slovensku ich bude 12. „Sme veľmi radi, že na Slovensku bude v novom období fungovať 12 centier: v Senici, Komárne, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Žiline, Žilinskom kraji, Poprade, Prešove a Košiciach. Obzvlášť sa teším, …

Viac ... »

Brusel vyhlasuje výzvu na novú sieť centier EUROPE DIRECT

komisia

Európska komisia dnes zverejnila výzvu na výber novej generácie siete centier Europe Direct na obdobie od 1. mája 2021 do 31. decembra 2025, ktorá je určená pre verejné inštitúcie, neziskové organizácie, či iné organizácie pôsobiace v danej oblasti. Centrá Europe Direct majú priblížiť Európu jej obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zapojiť ich do diskusie …

Viac ... »
Consent choices