Značký archívu: hospodárska prognóza

Zimná hospodárska prognóza 2024: Oneskorené oživenie rastu

Po minuloročnom utlmenom raste vstúpilo hospodárstvo EÚ do roku 2024 oslabenejšie, ako sa očakávalo. V predbežnej zimnej hospodárskej prognóze Európskej komisie sa rast ako v EÚ, tak aj eurozóne v roku 2023 reviduje na 0,5 % (oproti úrovni 0,6 % predpokladanej v jesennej prognóze) a rast v roku v roku 2024 na …

Viac ... »

Európska komisia predstavila tohtoročnú letnú hospodársku prognózu

komisia

Hospodárstvo EÚ naďalej rastie, aj keď so zníženou dynamikou. V prognóze sa rast hospodárstva EÚ znižuje z 1 % predpokladaného v jarnej prognóze na 0,8 % v roku 2023 a z 1,7 % v roku 2024 na 1,4 %. Revízia tiež znižuje rast eurozóny na 0,8 % v roku 2023 …

Viac ... »

Hospodárska prognóza z jari 2023: Lepší výhľad v prostredí pretrvávajúcich výziev

Europska unia

Európske hospodárstvo stále preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energií, zmierňovanie obmedzení dodávok a silný pracovný trh podporili v prvom štvrťroku 2023 mierny rast, čím sa rozptýlili obavy z recesie. Vzhľadom na tento začiatok roka, ktorý bol lepší, než sa očakávalo, sa zvyšujú vyhliadky rastu hospodárstva EÚ na …

Viac ... »

Jarná hospodárska prognóza 2022: ruská invázia je testom odolnosti hospodárstva EÚ

vlajky

Pred vypuknutím vojny sa v hospodárstve EÚ očakával dlhotrvajúci a silný rast. Práve v čase, keď sa Únia zotavovala z hospodárskych dôsledkov pandémie, však invázia Ruska na Ukrajinu priniesla nové výzvy. Vojna vyvoláva ďalšie tlaky na zvyšovanie cien komodít, zapríčiňuje opätovné prerušenia dodávok a nárast neistoty a prehlbuje už existujúce …

Viac ... »

Zimná hospodárska prognóza 2022: Rast po zimnom spomalení opäť naberie obrátky

EU vlajky

Po výraznej expanzii o 5,3 % v roku 2021 porastie v roku 2022 o 4,0 % a v roku 2023 o 2,8 %. Vyplýva to z výsledkov Zimnej hospodárskej prognózy 2022, ktorú zverejnila Európska komisia. Rast sa očakáva aj v eurozóne, a to s tempom 4,0 % v roku 2022 a s …

Viac ... »

Jesenná hospodárska prognóza: od oživenia po expanziu aj napriek nepriaznivým vplyvom

graf

Hospodárstvo EÚ sa z pandemickej recesie zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo. S rozbehnutím vakcinačnej kampane a postupným rušením obmedzení došlo na jar k obnoveniu rastu. Ten pokračoval rovnakým tempom aj v lete, keď bol podporený opätovným otvorením ekonomiky. Napriek zvyšujúcemu sa počtu nepriaznivých vplyvov sa očakáva, že hospodárstvo EÚ bude …

Viac ... »

Letná hospodárska prognóza 2021: Znovuotvorenie naštartuje obnovu

priemysel

Podľa prognózy dôjde k rýchlejšiemu oživeniu hospodárstva, než sa pôvodne odhadovalo, keďže hospodárska aktivita v prvom štvrťroku prekročila očakávania a vďaka zlepšeniu zdravotnej situácie sa v druhom štvrťroku skôr uvoľnili protipandemické obmedzenia.  So znovuotvorením ekonomík sa zrýchľuje hospodársky rast a zlepšujú ukazovatele ekonomickej nálady Podľa priebežnej hospodárskej prognózy z leta 2021 má …

Viac ... »

Zimná hospodárska prognóza 2021: Zima bola náročná, ale vidno svetlo na konci tunela

priemysel

V Európe aj naďalej vládne pandémia koronavírusu. Keďže počet prípadov znova stúpol a súčasne sa objavili nové, nákazlivejšie varianty koronavírusu, mnohé členské štáty boli nútené opäť zaviesť alebo sprísniť opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Zároveň sa v celej EÚ začali realizovať vakcinačné programy, ktoré sú dôvodom na opatrný optimizmus. So …

Viac ... »
Consent choices