Oficiálna rozvojová pomoc EÚ dosiahla rekordnú úroveň podielu hrubého národného dôchodku

Európska únia a jej členské štáty si v roku 2015 opäť udržali pozíciu najštedrejšieho svetového poskytovateľa pomoci. EÚ podľa zverejnených údajov poskytla viac než polovicu celkovej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), ktorú minulý rok oznámili členovia Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC).

Predbežné čísla ukazujú, že kolektívna oficiálna rozvojová pomoc, ktorú poskytla EÚ (teda jej inštitúcie a členské štáty), sa v roku 2015 zvýšila na 68 miliárd EUR (o 15 % v porovnaní s 59 miliardami EUR v roku 2014) a narástla už tretí rok za sebou (pričom k dnešnému dňu dosiahla zatiaľ najvyššiu úroveň). Kolektívna ODA EÚ v roku 2015 predstavovala 0,47 % jej hrubého národného dôchodku (HND), čo predstavuje zvýšenie o 0,43 % oproti roku 2014. To je výrazne viac než priemerný pomer ODA a HND u ostatných členov Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC), ktorý je 0.21 %.

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica na margo zverejnenia týchto údajov povedal: „To, že EÚ aj naďalej poskytuje najväčšiu oficiálnu rozvojovú pomoc na svete, jasne dokazuje naše pevné predsavzatie financovať rozvoj a podporovať nové ciele udržateľného rozvoja. V roku 2015 EÚ a jej členské štáty čelili bezprecedentnej migračnej kríze a napriek tomu dokázali zvýšiť podporu utečencom, ako aj pomoc rozvojovým krajinám.“

Vo svetle prebiehajúcej utečeneckej krízy údaje OECD za tento rok po prvýkrát uvádzajú aj náklady, ktoré jednotliví členovia DAC vyčlenili na utečencov a vykázali ako ODA. Z údajov OECD vyplýva významný nárast oznamovania týchto nákladov medzi členskými štátmi EÚ. Celkový nárast ODA EÚ (8.9 miliárd EUR) bol však vyšší než nárast nákladov na utečencov (5,3 miliardy EUR). Inými slovami, EÚ v roku 2015 zvýšila podporu utečencom, ako aj pomoc rozvojovým krajinám.

V roku 2015 referenčnú hodnotu 0,7 % ODA/HND prekročilo päť členských štátov EÚ: Švédsko (1,4 %), Luxembursko (0,93 %), Dánsko(0,85 %), Holandsko (0,76 %) a Spojené kráľovstvo (0,71 %). Pomer ODA/HND vzrástol v 15 členských štátoch EÚ, klesol v 9 a v štyroch sa nezmenil.Celkovo 21 členských štátov zvýšilo ODA v nominálnom vyjadrení o 9,8 miliardy EUR, zatiaľ čo zníženie v šiestich členských štátoch predstavovalo 0,3 miliardy EUR.

SÚVISLOSTI

V roku 2005 sa EÚ a jej členské štáty zaviazali do roku 2015 zvýšiť kolektívnu ODA na 0,7 % HND EÚ. Napriek skutočnému nárastu ODA EÚ o takmer 40 % od roku 2002 hospodárska kríza a veľký rozpočtový tlak vo väčšine členských štátov EÚ spôsobili, že EÚ v roku 2015 tento ambiciózny cieľ nesplnila. Európska rada však v máji 2015 pred treťou konferenciou OSN o financovaní rozvoja v Addis Abebe potvrdila záväzok splniť tento cieľ v časovom rámci programu na obdobie po roku 2015 (t. j. do roku 2030).

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Záväzok ODA vychádza z individuálnych cieľov. Členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ pred rokom 2002, opätovne potvrdili záväzok dosiahnuť cieľ 0,7 % ODA/HND berúc do úvahy rozpočtové okolnosti, pričom tie, ktoré ho už dosiahli, sa zaviazali, že pod neho neklesnú. Členské štáty, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2002, sa zaviazali, že sa budú usilovať zvýšiť pomer ODA na 0,33 % HND.

Dnes uverejnené údaje vychádzajú z predbežných informácií, ktoré členské štáty EÚ predložili OECD a Komisii EÚ. Kolektívna ODA EÚ pozostáva z celkových výdavkov 28 členských štátov EÚ na ODA a z výdavkov inštitúcií EÚ na ODA, ktoré nie sú pripísané jednotlivým členským štátom (t. j. z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky).

Vnútroštátne náklady na utečencov, ktoré oznámili členské štáty EÚ, narástli z 3,3 miliardy EUR (alebo 5,6 % kolektívnej ODA EÚ v roku 2014) na 8,6 miliardy EUR (alebo 12,5 % kolektívnej ODA EÚ v roku 2015). Zvýšenie ODA EÚ určenej na financovanie vnútroštátnych nákladov na utečencov v minulom roku odráža skutočnosť, že v roku 2015 viaceré krajiny EÚ zoči-voči nebývalému nárastu počtu utečencov poskytli dôležitú núdzovú pomoc a podporu veľkému počtu utečencov na vlastnom území. Väčšina týchto nákladov sa môže zaevidovať ako ODA len za prvý rok pobytu utečenca.

DAC má 29 členov vrátane Európskej únie, ktorá je riadnym členom výboru.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices