Značký archívu: Index regionálnej konkurencieschopnosti

Európska komisia uverejnila index regionálnej konkurencieschopnosti za rok 2016

Corina Cretu

Európska komisia už po tretí raz uverejňuje index regionálnej konkurencieschopnosti pre 263 regiónov EÚ. Ide o štúdiu, ktorá jednotlivým regiónom poskytuje užitočné poznatky a pomáha im zvyšovať ich ekonomickú výkonnosť. Konkurencieschopný región je taký, ktorý dokáže firmám aj obyvateľom ponúknuť atraktívne a udržateľné prostredie na život a prácu. Interaktívny webový …

Viac ... »
Consent choices