Značký archívu: klimatický plán

Komisia vyzýva členské štáty na zlepšenie ich národných energetických a klimatických plánov

EU vlajky

Komisia dnes uverejnila svoje posúdenie návrhov národných energetických a klimatických plánov (NEKP) členských štátov EÚ a vydala odporúčania v snahe pomôcť členským štátom zvýšiť ich ambície v súlade s cieľmi EÚ na rok 2030. Konečné plány musia byť predložené do 30. júna 2024. Návrhy aktualizovaných NEKP nás približujú k plneniu cieľov EÚ do roku 2030 a vykonávaniu nedávno odsúhlasených …

Viac ... »

Stav energetickej únie: Pokrok v oblasti prechodu na čistú energiu a základ pre zelenú obnovu

emisie

Komisia prijala správu o stave energetickej únie za rok 2020 a jej sprievodné dokumenty, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty energetickej politiky EÚ. Tohtoročná správa je prvou správou od prijatia Európskej zelenej dohody. Zaoberá sa tým, ako energetická únia prispieva k dlhodobým cieľom Európy v oblasti klímy. Jednotlivé posúdenia 27 národných energetických a klimatických plánov …

Viac ... »
Consent choices