Značký archívu: konzultácie

EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Komisia

Európska komisia zaslala členským štátom na konzultáciu predbežný návrh na čiastočnú úpravu harmonogramu postupného rušenia ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc, ktorý bol prijatý v reakcii na krízu spôsobenú agresiou Ruska voči Ukrajine a na bezprecedentný nárast cien energií. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine a v kontexte jej priamych …

Viac ... »

EK konzultuje kritériá vymedzujúce udržateľné činnosti a zvyšuje využiteľnosť taxonómie EÚ

Európska komisia

Komisia začala štvortýždňové obdobie na spätnú väzbu, ktoré je otvorené do 3. mája 2023 a týka sa nového súboru kritérií taxonómie EÚ pre hospodárske činnosti, ktoré významne prispievajú k jednému alebo viacerým z týchto environmentálnych cieľov: udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania a ochrana a obnova biodiverzity a …

Viac ... »

Európska komisia začala verejné konzultácie o manažmente živín

farmar

Európska komisia (EK) v piatok začala verejné konzultácie vo všetkých jazykoch Európskej únie (EÚ) o Akčnom pláne integrovaného manažmentu živín. Tie potrvajú do 26. augusta. Ako informuje na svojej webstránke, pomôže dosiahnuť cieľ Európskej zelenej dohody do roku 2030 znížiť straty živín o 50 percent a zabezpečiť, aby nenastalo ďalšie …

Viac ... »

EK spustila konzultácie pre energetickú hospodárnosť budov, farmaceutické právne predpisy a zdaňovanie tabakových výrobkov

Európska komisia

Konzultácie Európskej komisie – energetická hospodárnosť budov, všeobecné farmaceutické právne predpisy a zdaňovanie tabakových výrobkov: Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov Komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Tieto právne predpisy budú prepracované s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ a …

Viac ... »

V. Remišová: Do Národnej konzultácie o eurofondoch sa doteraz zapojilo vyše 900 účastníkov

Možnosť ovplyvniť nastavenie eurofondov má vo verejnosti veľký ohlas. Do Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sa zapojilo počas piatich kôl vyše 900 občanov a subjektov z celého Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) relevantné pripomienky zapracuje do eurofondového plánu pre budúce programové obdobie. „Je to vôbec po prvýkrát, …

Viac ... »
Consent choices