komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Európska komisia predbežne kladne posúdila žiadosti Slovenska o platbu vo výške 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o tretiu žiadosť Slovenska o platbu v rámci Mechanizmu. Slovenské orgány vo svojej žiadosti poskytli podrobné a komplexné dôkazy preukazujúce uspokojivé dosiahnutie 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt.

Slovensko dňa 25. septembra 2023 predložilo Komisii žiadosť o vyplatenie tretej splátky na základe dosiahnutia 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady. Zahŕňajú súbor transformačných reforiem týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie, zelenej a digitálnej transformácie, vzdelávania, výskumu a vývoja, ako aj dôležitých investícií do vytvorenia nových centier digitálnych inováciíSlovenský plán obnovy a odolnosti zahŕňa širokú škálu investičných a reformných opatrení organizovaných v 19 tematických zložkách.

Plán sa bude financovať z grantov vo výške 6,4 miliardy eur. Slovensko doteraz dostalo 1,9 miliardy eur. To zahŕňa predbežné financovanie vo výške 823 milióna eur vyplatených 13. októbra 2021 a ďalších 399 milióna eur vyplatených Slovensku 29. júla 2022 po kladnom posúdení prvej žiadosti o platbu. Dňa 22. marca 2023 bolo Slovensku vyplatených ďalších 709 miliónov eur v nadväznosti na kladné posúdenie ich druhej žiadosti.

Viac..  Summit EÚ je aj skúškou trpezlivosti ostatných lídrov ohľadne konania Orbána

Komisia teraz žiada o stanovisko Hospodársky a finančný výbor, ktorému poslala svoje kladné predbežné posúdenie uspokojivého plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska v súvislosti so žiadosťou o túto platbu. Na základe stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru Komisia prijme konečné rozhodnutie o vyplatení finančného príspevku prostredníctvom komitologického výboru. K vyplateniu platby Slovensku dôjde po tom, ako Komisia prijme uvedené rozhodnutie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Slovensko obdržalo už tretiu platbu z plánu obnovy za splnenie ďalších opatrení

Slovensko dnes za splnenie ďalších opatrení z plánu obnovy obdržalo už tretiu platbu, a to …

Consent choices