Značký archívu: odpadové vody

Komisia víta predbežnú dohodu o efektívnejšom nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Touto revidovanou smernicou sa podstatne posilní ochrana ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivým vypúšťaním komunálnych odpadových vôd. Povedie to aj k čistejším riekam, jazerám, podzemnej vode a moriam v celej Európe. …

Viac ... »

EK zaslala Slovensku formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

odpadova voda

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na základe informácií, ktoré Bruselu poskytli slovenské orgány, Európska komisia vyhodnotila, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 …

Viac ... »

Prístup k odpadovým vodám v celej EÚ pomáha znižovať znečistenie životného prostredia

odpadova voda

Komisia vo štvrtok uverejnila desiatu správu o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), ktorá poukazuje na celkové zlepšenie zberu a čistenia odpadových vôd v európskych obciach a mestách, ale aj na rôzne úrovne úspešnosti medzi členskými štátmi. Správa je súčasťou úsilia Komisie o dosiahnutie nulového znečistenia a v …

Viac ... »
Consent choices