odpadova voda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK zaslala Slovensku formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na základe informácií, ktoré Bruselu poskytli slovenské orgány, Európska komisia vyhodnotila, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 aglomerácií.  Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby EK odoslalo svoju odpoveď na formálne oznámenie.

Európska komisia pri formálnom oznámení vychádzala z údajov za rok 2016. V niektorých z 19 aglomerácií preto medzičasom sa nedostatky mohli už odstrániť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) preto ihneď preverí aktuálny stav čistenia odpadových vôd v spomínaných aglomeráciách.  Pri tých aglomeráciách, v ktorých medzičasom nenastalo zlepšenie, bude MŽP SR iniciovať spoločné rokovania s vodárenskými spoločnosťami a samosprávami. Na základe rokovaní sa stanoví časový plán investícií do odvádzania a čistenia odpadových vôd. Časové harmonogramy investícií Envirorezort následne zahrnie do odpovede, ktorú odošle do Bruselu.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Po tom, ako sa Komisia oboznámi s odpoveďou Slovenska, môže oznámenie postúpiť do ďalšieho kroku, ktorým je vydanie odôvodneného stanoviska. Spolu so Slovenskom adresovala EK formálne oznámenie aj Poľskej republike a Malte, ktoré neposkytli Bruselu žiadne informácie o svojich systémoch čistenia odpadových vôd.

MŽP v období rokov 2014 až 2020 poskytlo z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií z európskych zdrojov sumu 501,8 milióna eur. Ďalších takmer 20,5 milióna poskytlo na rovnaké účely aj z Environmentálneho fondu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko musí Európskej komisii vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne a vyriešiť porušenia

Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy …

Consent choices