Značký archívu: platobná neschopnosť

Komisia predložila návrhy nových právnych predpisov o zúčtovaní, platobnej neschopnosti a kótovaní spoločností

komisia

Európska komisia predstavila návrh opatrení, ktorými hodlá dosiahnuť ďalšiu fázu rozvoja únie kapitálových trhov EÚ. Ich cieľom je: zatraktívniť zúčtovacie služby EÚ a zvýšiť ich odolnosť, čím sa podporí otvorená strategická autonómia EÚ a zachová finančná stabilita, harmonizovať v celej EÚ určité pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti podnikov, čím sa zvýši ich …

Viac ... »

V boji proti koronakríze navrhla Európska komisia nástroj na podporu platobnej schopnosti firiem

EU, komisia

Európska komisia (EK) navrhla nový nástroj na podporu platobnej schopnosti, ktorý vychádza z existujúceho Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).Navrhnutý nástroj má zmobilizovať súkromné zdroje a podporiť životaschopné európske spoločnosti v odvetviach, regiónoch a krajinách, ktoré sú najviac ekonomicky postihnuté pandémiou koronavírusu. Funkčný by mohol byť už v tomto roku …

Viac ... »

Platobná neschopnosť podnikov: EÚ chce podnikateľom s dobrou povesťou ponúknuť druhú šancu

podnikatelia

Rada sa dohodla na pozícii k smernici o platobnej neschopnosti podnikov. Cieľom smernice je poskytnúť životaschopným podnikom vo finančných ťažkostiach prístup k rámcom preventívnej reštrukturalizácie, aby sa im umožnila reštrukturalizácia v skorom štádiu, a tak predísť platobnej neschopnosti. Zároveň sa ňou dáva podnikateľom v úpadku, ktorí majú dobrú povesť, druhá …

Viac ... »
Consent choices