podnikatelia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Platobná neschopnosť podnikov: EÚ chce podnikateľom s dobrou povesťou ponúknuť druhú šancu

Rada sa dohodla na pozícii k smernici o platobnej neschopnosti podnikov. Cieľom smernice je poskytnúť životaschopným podnikom vo finančných ťažkostiach prístup k rámcom preventívnej reštrukturalizácie, aby sa im umožnila reštrukturalizácia v skorom štádiu, a tak predísť platobnej neschopnosti. Zároveň sa ňou dáva podnikateľom v úpadku, ktorí majú dobrú povesť, druhá šanca a zavádzajú sa ňou opatrenia na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia.

Teraz sa môžu začať rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť dohodu začiatkom roka 2019.

„Každý rok stratí 1,7 milióna ľudí prácu, pretože ich spoločnosť vyhlásila konkurz. Musíme mať preto v celej EÚ zavedené robustné pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti, aby sa znížil počet úpadkov, a musíme zabezpečiť, aby sa podnikateľom s dobrou povesťou ponúkla druhá šanca. Rada preto podporuje tento nový právny predpis, pričom jeho úpravami by sa malo zabezpečiť, aby úplne zohľadňoval existujúce a dobre fungujúce systémy, ktoré sú už zavedené v členských štátoch,“ uviedol Josef Moser, rakúsky minister spravodlivosti.

Hlavné prvky pozície Rady

V pozícii Rady (dokument 12334/18) sa zachovávajú všetky hlavné prvky pôvodného návrhu Komisie, členským štátom sa však poskytuje viac flexibility na prispôsobenie nových právnych predpisov ich existujúcim rámcom.

Rada predovšetkým zmenila tieto ustanovenia:

  • zapojenie sudcov: zatiaľ čo sa zachoval cieľ spočívajúci v existencii rýchlejších postupov platobnej neschopnosti, pozíciou Rady sa členským štátom poskytuje viac flexibility, pokiaľ ide o rozhodovanie o tom, kedy a v ktorých prípadoch ustanoviť účasť sudcov ako povinnú;
  • trvanie prerušenia jednotlivých konaní, v ktorých dochádza k vymáhaniu nárokov: zatiaľ čo sa zachováva lehota navrhnutá Komisiou (t. j. najviac 4 mesiace v prípade počiatočného trvania), Rada zavádza možnosť dlhších lehôt na to, aby súdy potvrdili osobitne zložité plány;
  • prelomenie nesúhlasu medzi triedami: zatiaľ čo pravidlá vymedzené v návrhu sa zachovávajú, členské štáty rozhodli o vyššej flexibilite na vnútroštátnej úrovni s cieľom stanoviť podmienky potrebné na vykonanie predbežného ocenenia podniku, ako aj pravidlá určujúce, kedy možno prelomiť nesúhlas určitej triedy veriteľov.
Viac..  Americký Chevron rokuje o dlhodobých dodávkach LNG pre Európu

Ďalšie kroky

Keďže Európsky parlament už prijal svoju pozíciu, rokovania trialógu môžu začať veľmi skoro.

Cieľom troch inštitúcií je dosiahnuť politickú dohodu pred európskymi voľbami v roku 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

podnikatelia

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla najprudšie takmer za tri roky

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v októbri najnižšiu úroveň takmer za tri roky. Potvrdili …

Consent choices