Značký archívu: poisťovníctvo

EÚ reviduje pravidlá o poistení: Poisťovatelia by mali viac investovať do budúcnosti Európy

vlajky

Európska komisia v stredu prijala komplexné preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti poisťovníctva (známe ako „Solventnosť II“). Jedným z cieľov je umožniť poisťovniam, aby v dlhodobom horizonte viac investovali do obnovy Európy po pandémii COVID-19. Ďalším z cieľov preskúmania je zvýšiť odolnosť odvetvia poistenia a zaistenia (t. j. poisťovní, ktoré poskytujú …

Viac ... »

Audítori EÚ uverejnili prehľad o trhu s poistením v Európe

Rimantas SADZIUS

Európsky dvor audítorov uverejnil podkladový dokument o Európskom orgáne pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a jeho prínose pre dohľad a finančnú stabilitu v sektore poisťovníctva v EÚ. Podkladové dokumenty sa uverejňujú po ohlásení auditu a poskytujú informácie o vykonávanej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí …

Viac ... »

Jana Žitňanská: Poisťovací agenti budú musieť dávať klientom zrozumiteľniejšie informácie

Jana Žitňanská

Európsky parlament schválil novú smernicu, ktorá zjednoduší nákup poistných produktov a zvýši ochranu spotrebiteľov. Nová právna úprava zharmonizuje na úrovni EÚ minimálne požiadavky ohľadom poskytovania informácií a poistného poradenstva zo strany predajcov, ako aj ochrany spotrebiteľov. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na všetky distribučné kanály, teda na poisťovne, poistných …

Viac ... »

Brusel odklepol štátnu pomoc pre Veľkú Britániu, obyvatelia sa budú môcť výhodnešie pripoistoť proti povodniam

Európska komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ pripoistenie proti povodniam vo Veľkej Británii. V tomto prípade má podporiť dostupnosť domáceho poistenia za prijateľné ceny proti škodám pri povodniach. Zriadený fond „Flood Re“ bude poskytovať pripoistenie pre domácnosti, ktoré sú vystavené riziku záplav. Komisia dospela k záveru, že takéto pripoistenie nemusí byť …

Viac ... »

Rumunské poisťovníctvo pod drobnohľadom! Chystá sa jeho nezávislé hodnotenie

Rumunské poisťovníctvo bude podrobené hodnoteniu a testovaniu, ktoré majú vykonať nezávislé tretie strany rumunského poisťovacieho sektora. Dohodli sa na tom Európska komisia, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Rumunský úrad pre dohľad nad finančným trhom. Nezávislé posúdenie predstavuje významný krok k posilneniu životaschopnosti a dôvery v danom …

Viac ... »
Consent choices