Značký archívu: Program rozvoja vidieka

Európska komisia nezastaví Slovensku financovanie Programu rozvoja vidieka

Európska komisia nepozastaví financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Počas rokovaní v Bruseli sa na tom dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR (MPRV SR), Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej komisie. Implementácia Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v minulých rokoch vyvolala na strane prijímateľov a Európskej …

Viac ... »

Všetkých 118 programov rozvoja vidieka EÚ na obdobie 2014 – 2020 je pripravených na spustenie

Prijatie gréckeho programu rozvoja vidieka (PRV) zavŕšilo proces prijatia všetkých 118 programov na obdobie 2014 – 2020. Programy rozvoja vidieka v hodnote 99,6 miliardy EUR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) spolu s ďalšími prostriedkami v hodnote 60,6 miliardy EUR zo spolufinancovania z vnútroštátnych a regionálnych verejných zdrojov alebo súkromných investícií …

Viac ... »

Program rozvoja vidieka pre Slovensko schválený, Brusel nám dá 2,1 miliardy EUR

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych …

Viac ... »

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 sľubuje podporu potravinárstva, závlah, ale aj podnikanie začínajúcich farmárov

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 si kládol za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie životného prostredia a krajina, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, a tiež diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva. Celkový balík peňazí tvorili 2,597 miliardy eur. Príspevok na rozvoj vidieka tvoril približne 1,9 miliardy eur a slovenský príspevok bol približne …

Viac ... »
Consent choices