Značký archívu: Smernica o vozidlách

Brusel ženie Rumunsko pred súd kvôli znečisťovaniu: Nezaviedlo Smernicu o vozidlách

Európska komisia posiela Rumunsko pred Súdny dvor Európskej únie kvôli tomu, že do svojho vnútroštátneho práva nezaviedli právne predpisy Únie o vozidlách. V smernici sa hovorí o postupoch pri demontáži a recyklácii vyradených vozidiel, ktoré by mali byť voči životnému prostrediu šetrnejšie. Smernica tiež zakazuje používať určité nebezpečné látky vo vozidlách, ktoré boli na trh …

Viac ... »
Consent choices