Značký archívu: uhlík

Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prvom dobrovoľnom rámci EÚ pre certifikáciu vysokokvalitného odstraňovania uhlíka. Tento certifikačný rámec podporí inovačné technológie odstraňovania uhlíka a uhlíkové poľnohospodárstvo, ktoré prispievajú k cieľom EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a nulového znečistenia. Nový rámec pomôže EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu prostredníctvom certifikácie odstraňovania uhlíka a uhlíkového …

Viac ... »

Z EÚ začala platiť prechodná fáza mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach

V nedeľu v členských krajinách EÚ vstupuje do platnosti mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) vo svojej prechodnej fáze. Európska komisia pripomenula, že CBAM je prelomovým nástrojom EÚ na boj proti úniku uhlíka a jedným z hlavných pilierov ambicióznej ekologickej agendy Fit for 55. Vyrovná cenu uhlíka medzi domácimi produktmi …

Viac ... »

EP prijal nový cieľ pre záchyt uhlíka zvyšujúci klimatické ambície EÚ do 2030

klima

Nový predpis EÚ zvýši záchyt CO2 pri využívaní pôdy a lesnom hospodárstve a umožní tak znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ v roku 2030 až o 57 % v porovnaní s rokom 1990. Parlament dnes pomerom hlasov 479 za, 97 proti a 43 sa zdržalo hlasovania schválil revíziu nariadenia o …

Viac ... »
Consent choices