Značký archívu: vojenská mobilita

EK: Na projekty vojenskej mobility pôjde 807 miliónov eur, aj pre Slovensko

zbrane

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že bude financovať 38 dodatočných projektov vojenskej mobility na podporu prepravy vojsk a vybavenia pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Jeden z nich sa týka aj Slovenska, informuje spravodajca TASR. Ide o projekty s rozpočtom 807 miliónov eur na modernizáciu základnej dopravnej infraštruktúry v EÚ. …

Viac ... »

Euroópska komisia urýchľuje investície do vojenskej mobility

Európska komisia (EK) urýchľuje financovanie 35 projektov vojenskej mobility na podporu prepravy vojakov a vybavenia po transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Projekty majú pomôcť európskym ozbrojeným silám lepšie, rýchlejšie a v dostatočnom rozsahu reagovať na krízy, ktoré vypuknú na vonkajších hraniciach Európskej únie (EÚ) aj mimo nich. Ich rozpočet sa zvýšil …

Viac ... »

EÚ: Veľká Británia sa bude podieľať na projekte vojenskej mobility

Na základe žiadosti Spojeného kráľovstva o účasť v projekte Vojenská mobilita Stálej štrukturovanej spolupráce (PESCO) Rada Európskej únie v utorok schválila rozhodnutie potvrdzujúce, že účasť Veľkej Británie v projekte spĺňa všeobecné podmienky. Rada EÚ o tom informovala na svojej internetovej stránke. Rozhodnutie oprávňuje Holandsko ako koordinátora projektu na formálne pozvanie …

Viac ... »

EÚ predstavuje akčný plán na zlepšovanie vojenskej mobility

vojaci

Uľahčenie pohybu vojenských jednotiek a techniky má zásadný význam pre bezpečnosť európskych občanov, ako aj pre budovanie účinnejšej, pohotovejšej a koordinovanejšej Únie. Táto myšlienka sa objavila už v spoločnom oznámení o zlepšovaní vojenskej mobility z novembra 2017 a požaduje sa aj v globálnej stratégii EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. V dnešnom akčnom pláne sa …

Viac ... »
Consent choices