Európsky priemysel stagnuje. Od roku 2008 stratili prácu takmer 4 milióny ľudí z odvetia

tovaren
PHOTO: Flickr.

Produktivita európskeho priemyslu sa opäť zhoršila v porovnaní so Spojenými štátmi. Priemysel bol zasiahnutý obzvlášť tvrdo a od roku 2008 stratil viac než 3,8 milióna pracovných miest. Najbližších 6 mesiacov bude preto priemyselná politika v popredí európskej agendy.

Zatiaľ čo priemyselná výkonnosť sa stabilizovala, podiel priemyslu na HDP sa v Európe znížil z 15,5 % pred rokom na 15,1 % v lete roku 2013. Podľa Európskej komisie dosiahli členské štáty pokrok v zlepšovaní podnikateľského prostredia, vývozu a udržateľnosti.

PROBLÉMY PRETRVÁVAJÚ

Stagnuje konvergencia medzi priemyselne najkonkurencieschopnejšími krajinami a tými, ktoré vykazujú miernu výkonnosť. Okrem toho náklady na energie rastú takmer vo všetkých členských štátoch, čo prispieva k dezindustrializácii Európy. Veľkými prekážkami sú tiež prístup k financiám a pokles investícií takmer vo všetkých členských štátoch. Aby sa európsky priemysel začal opäť rozvíjať, musí sa výrazne zlepšiť výkonnosť verejnej správy, ako aj väzby medzi školami a podnikmi. Malo by sa vyvinúť ďalšie úsilie na oživenie inovácií blízkych trhu, konštatuje Európska komisia.

Rámcovou stratégiou pre rast v EÚ je Európa 2020. Komisia dôsledne nastoľuje iniciatívy v rôznych oblastiach s cieľom vytvárať rast a pracovné miesta. Podpredseda Antonio Tajani dnes zdôraznil, že na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 Európa potrebuje silnú priemyselnú základňu. Výroba má silný druhotný vplyv na zvyšok hospodárstva, najmä na celkovú produktivitu. Z priemyslu prichádza 80 % súkromných inovácií, ¾ vývozu a priemysel zohráva podstatnú úlohu pri vytváraní pracovných miest.

Viac..  Lagardová: Európa a USA by nemali súťažiť o to, kto ponúkne vyššie dotácie

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie, k tomu povedal: „Ešte sme ďaleko od 20 % cieľa určeného do roku 2020, ktorý Komisia predložila v roku 2012. Komisia pripravila niekoľko iniciatív na riešenie vysokých cien energií, zložitého prístupu k úverom, poklesu investícií, nedostatočnej kvalifikácie a byrokracie. A túto jeseň budeme napredovať s priemyselnou iniciatívou a oživíme činnosť v tejto oblasti. Na zasadnutí Európskej rady vo februári 2014 by to mal byť katalyzátor na výraznejšie posilnenie rastu a konkurencieschopnosti v priemysle. Komisia predloží svoj príspevok na zasadnutie Európskej rady v budúcich týždňoch.“

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices