rozpočet
PHOTO: © European Union, 2013

AKTUALITA: Rozpočet EÚ na rok 2014 – 2020 je definitívne schválený!

rozpočet
PHOTO: © European Union, 2013

Európsky parlament dnes schválil dlhodobý rozpočet na obdobie 2014 – 2020. Predchádzali mu mesiace rokovaní, ale dostal definitívne „áno“. Všetky podmienky stanovené v júlovom uznesení, ktoré nasledovalo po politickej dohode na najvyššej úrovni medzi EP, írskym predsedníctvom a EK, sa podarilo splniť. Celkový rozpočet na najbližších sedem rokov teda predstavuje 960 miliárd eur v záväzkoch a 908 miliárd eur v platbách.

 

Parlament predovšetkým žiadal, aby sa čo najrýchlejšie vyriešili schodky v platbách. Tie v ostatných rokoch takmer znemožňovali Európskej komisii plniť svoje právne a finančné povinnosti. Cieľom teda bolo zabrániť tomu, aby sa rok 2014 začínal v červených číslach. Členské štáty súhlasili s pridaním dodatočných takmer štyroch miliárd eur ešte v tomto roku.

Parlament tiež trval na tom, aby sa postupom spolurozhodovania medzi Radou a EP dokončili právne základy všetkých programov Únie. Stalo sa tak – a o veľkom množstve programov hlasuje Európsky parlament práve počas tohto plenárneho zasadnutia. Ďalej EP trval na vytvorení pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre „vlastné zdroje“, ktorá by mala navrhnúť reformu financovania rozpočtu. Súčasný systém obsahuje množstvo výnimiek, rabatov, rôznych zdrojov financovania a je závislý na národných príspevkoch. Členské štáty súhlasili s vytvorením takejto skupiny, ktorá by mala začať pracovať už čoskoro.

Viac..  Štátna pomoc firmám v EÚ v roku 2022 dosiahla 228 miliárd eur

V dohode z júla 2013 sa už podarilo zaistiť podporu pre hlavné priority EP ako sú úplná flexibilita pri presúvaní nevyužitých prostriedkov medzi jednotlivými rokmi rozpočtu, či široká flexibilita pre presuny záväzkov medzi rokmi i kategóriami výdavkov. To by malo zaistiť, aby bolo každé jedno euro správne využité. V roku 2016 bude musieť Európska komisia predstaviť prieskum fungovania dlhodobého rozpočtu EÚ. Bude pritom musieť plne zohľadniť aktuálnu hospodársku situáciu.

 

O nin

Odporúčame pozrieť

cestovanie

DiscoverEU: Mladí Európania sa môžu opäť hlásiť o preukazy na cestovanie zadarmo

Európska komisia (EK) v utorok spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí …

Consent choices