Sedem z desiatich občanov EÚ sa domnieva, že pomoc rozvojovým krajinám prináša úžitok aj im

rozvojové krajiny
PHOTO: Flickr.

Podľa 66 % občanov EÚ by riešenie chudoby v rozvojových krajinách malo byť jednou z hlavných priorít Európskej únie. Sedem z desiatich ľudí (69 %) sa domnieva, že pomoc týmto krajinám je dobrá aj pre EÚ, pričom prináša úžitok aj jej občanom. Toto sú niektoré kľúčové výsledky prieskumu Eurobarometra, ktorý sa zverejní dnes pri príležitosti Európskych rozvojových dní v Bruseli (26. — 27. novembra).

Napriek hospodárskym ťažkostiam je čoraz viac občanov EÚ ochotných platiť viac za potraviny a výrobky, ktoré podporujú rozvojové krajiny (48 % respondentov, čo od roku 2012 predstavuje zvýšenie o 4 percentuálne body). 83 % respondentov si myslí, že je dôležité pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách a 61 % sa domnieva, že by sa táto pomoc mala zvýšiť.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Veľmi ma teší, že občania EÚ podporujú celosvetovú solidaritu a verím, že spoločne môžeme napomôcť prekonávaniu chudoby. Máme pred sebou veľké úlohy: zaistiť dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov a urobiť z chudoby záležitosť minulosti. Na dosiahnutie pokroku musíme všetci pracovať spolu — svetové spoločenstvo by sa malo dohodnúť na ambicióznej spoločnej agende na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja. Dnešný prieskum vysiela jasný signál: Európania sú pripravení podieľať sa na tejto úlohe.“

Občania EÚ sa domnievajú, že by sa rozvojová politika mala v budúcnosti zamerať na zamestnanosť (44 % respondentov), zdravie (33 %), hospodársky rast (31 %) a vzdelanie (30 %).

Osobitný prieskum Eurobarometra „Rozvojová pomoc EÚ a miléniové rozvojové ciele“ predstaví komisár Piebalgs počas Európskych rozvojových dní. Pri tejto príležitosti sa stretnú hlavy štátov a vlád z Afriky so zástupcami inštitúcií EÚ, ministrami z členských štátov EÚ, zástupcami inštitúcií OSN, občianskej spoločnosti, akademickej obce a súkromného sektora. Diskusie sa zameriavajú na miléniové rozvojové ciele a na potrebu silnej pozície Európy pri riešení celosvetovej chudoby a udržateľného rozvoja po roku 2015.  Toto podujatie poskytuje zainteresovaným stranám, darcom a kľúčovým aktérom v oblasti rozvoja jedinečnú príležitosť spoločne prispieť k vízii EÚ v oblasti rozvoja po roku 2015.

Hlavné trendy EÚ

Osobná angažovanosť v súvislosti s rozvojom rastie. 48 % Európanov je ochotných platiť viac za potraviny a výrobky, ktoré podporujú rozvojové krajiny, čo od roku 2012 predstavuje zvýšenie o 4 percentuálne body. Veľký nárast možno pozorovať v niektorých krajinách, ktoré boli výrazne zasiahnuté hospodárskou krízou: Írsko (47 %, + 12), Lotyšsko (27 %, + 8) a Španielsko (+ 7).

Viac..  Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

Podpora rozvoja a pomoci ostáva aj naďalej vysoká. 83 % respondentov si myslí, že je dôležité pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách v porovnaní s 85 % v minulom roku. Naopak, počet ľudí, ktorí súhlasia so zvýšením poskytovania pomoci zo strany EÚ zostáva stabilný – 61 %.

Otázky rozvoja majú obzvlášť veľký význam pre mladých ľudí, ktorí pociťujú záväzok ich riešiť. Najmä mladí ľudia si myslia, že ako jednotlivci môžu zohrávať úlohu v boji proti chudobe v rozvojových krajinách. Zatiaľ čo je o tomto presvedčených až 61 % ľudí vo veku 15 až 24 rokov, rovnaký názor zastáva iba 45 % ľudí vo veku 55 rokov a viac.

53 % ľudí vo veku 15 až 24 rokov je ochotných za výrobky platiť viac, ak to pomáha rozvojovým krajinám v porovnaní so 45 % respondentov vo veku55 aviac rokov. Mladí respondenti sú náchylnejší myslieť si, že riešenie chudoby v rozvojových krajinách by malo byť jednou z hlavných priorít tak EÚ, ako aj ich národnej vlády.

Počas Európskych rozvojových dní dostane niekoľko zástupcov mladých ľudí zo všetkých kútov Európskej únie a sveta možnosť položiť otázky účastníkom panelových diskusií.

Ďalšie výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra

Väčšina respondentov (66 %) sa domnieva, že riešenie chudoby v rozvojových krajinách by malo byť jednou z hlavných priorít Európskej únie, len 48 % si myslí, že by to malo byť jednou z hlavných priorít ich vlastných národných vlád.

Len malé množstvo respondentov (6 %) už počulo alebo čítalo o miléniových rozvojových cieľoch a vie, ktoré to sú. Pri výbere zo zoznamu miléniových rozvojových cieľov si Európania myslia, že v nasledujúcom desaťročí sa bude najťažšie dosahovať odstránenie chudoby, dosiahnutie rodovej rovnosti a zastavenie šírenia HIV/AIDS.

Približne jeden z desiatich respondentov (12 %) správne odhadol počet ľudí na svete, ktorí žijú z menej ako 1 USD na deň (približne 500 miliónov až 1 miliarda).

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices