Obrovské „plytvanie“! Štvrtina rýb ulovených v EÚ sa vyhadzuje

ryby
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament schválil reformu spoločnej rybárskej politiky EÚ, ktorej súčasťou budú od roku 2014 pre Parlament kľúčové opatrenia na zastavenie nadmerného rybolovu a zákaz odvrhovania nechcených úlovkov na mori. Zmeny sa dotknú aj rozsahu informácií, ktoré si spotrebitelia budú môcť nájsť na obaloch výrobkov. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť začiatkom roka 2014 a mali by viesť k udržateľnejšiemu rybolovu.

„Reforma sa zameria na najväčší problém spoločnej rybárskej politiky, ktorým je pokračujúci nadmerný rybolov. Rada EÚ bude odteraz povinná postupovať pri rokovaniach o rybolovných kvótach udržateľným spôsobom,“ uviedla spravodajkyňa Ulrike Rodust (S&D, DE).

Rybári budú musieť rešpektovať pravidlo maximálneho udržateľného výnosu, teda neloviť väčší objem rýb, než je daný druh v rámci jedného roka schopný reprodukovať. Cieľom je obnova a udržanie populácií rýb nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu.

Zákaz odvrhovania nechcených rýb na mori

Odvrhovanie nechcených úlovkov alebo rýb nevhodnej veľkosti je v súčasnosti bežnou a zároveň legálnou praxou. Objem odvrhnutých rýb tvorí až štvrtinu celkových úlovkov EÚ. Väčšina odvrhnutých rýb pritom uhynie.

Parlament so zámerom ukončiť toto plytvanie presadil, aby boli rybárske pravidlá povinné vyložiť aspoň 95% všetky svojich úlovky na pevnine. Časový rámec zavedenia tejto povinnosti bude závisieť od druhu rýb, na prvé rybné populácie sa bude vzťahovať už v roku 2015. Ryby, ktoré nedosahujú dostatočnú veľkosť, sa budú využívať na iné účely, ako je ľudská spotreba.

Viac..  Michal Wiezik: Príde mi zvrátené považovať tohtoročné mláďatá medveďa za ohrozenie života a zdravia obyvateľstva

Komplexná reforma

Reforma novelizuje množstvo pravidiel spoločnej rybolovnej politiky. Napríklad princíp udržateľnosti sa bude vzťahovať aj na plavidlá EÚ, ktoré lovia mimo únijných vôd. Rybári z EÚ tak budú môcť v teritoriálnych vodách tretích krajín loviť iba nadbytočné ryby. Navyše, členské štáty s nadmernou rybárskou flotilou by mohli byť v budúcnosti penalizované pozdržaním alebo prerušením platieb z fondu EÚ pre rybné hospodárstvo.

Poslanci tiež schválili nové pravidlá organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry. Tie by mali priniesť lepšie informovanie spotrebiteľov, okrem iného aj prostredníctvom požiadavky na podrobnejšie informácie na obaloch výrobkov. Ich súčasťou by v budúcnosti mala byť špecifikácia oblasti výlovu a rybárskeho výstroja či zariadenia použitého pri love.

Pozíciu Európskeho parlamentu v druhom čítaní musia ešte formálne schváliť zástupcovia členských štátov, aby mohli byť nové pravidlá uverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

priroda

Členské krajiny EÚ prijali nariadenie o obnove prírody

Ministri životného prostredia Európskej únie v pondelok v Luxemburgu formálne prijali nariadenie o obnove prírody, …

Consent choices