Brusel odmieta vpustiť geneticky modifikovanú kukuricu na trh EÚ

gmo
PHOTO: Flickr.

Geneticky modifikovaná kukurica Pioneer 1507 by nemala získať povolenie na pestovanie v EÚ, nakoľko jej hmyzu odolný peľ môže ohroziť necieľové druhy motýľov, a Rada EÚ by preto návrh Komisie na jej autorizáciu mala zamietnuť. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci tiež Komisiu vyzvali, aby počkala s navrhnutím alebo obnovením autorizácie geneticky modifikovaných odrôd, kým sa zásadne nezlepšia možnosti posúdenia rizík.

Poslanci odmietajú uvedenie geneticky modifikovanej kukurice na trh EÚ aj z dôvodu, že návrh Komisie prekračuje jej právomoci v zmysle smernice o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. Návrh Komisie okrem iného neobsahuje legislatívou požadovanú špecifikáciu podmienok na ochranu ekosystémov, životných prostredí a geografických oblastí.

Nežiaduce účinky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku z februára 2012 výslovne nesúhlasil so záverom žiadateľa, spoločnosti Pioneer, že kukurica línie 1507 predstavuje zanedbateľné riziko pre necieľové druhy z radu Lepidoptera v EÚ. Naopak, podľa úradu EFSA môžu byť vysoko citlivé necieľové druhy motýľov a nočných motýľov pri vystavení peľu tejto kukurice ohrozené.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 385 (za): 201 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania), si tiež všíma, že kukurica línie 1507 je v USA a v Kanade predávaná ako plodina, ktorá je tolerantná voči herbicídu glufozinátu. Európska únia však klasifikuje glufozinát ako toxický pre reprodukciu, pričom jeho využitie nebude po roku 2017 možné.

Viac..  Hlasovalo sa o budúcnosti našich potravín. Europoslanec Jozef Mihál je kritický

Naposledy bolo povolenie na pestovanie geneticky modifikovanej odrody v EÚ vydané v roku 2010, keď boli povolené zemiaky Amflora. Toto povolenie však 13. decembra 2013 zrušil Všeobecný súd Európskej únie, ktorý je súčasťou Európskeho súdneho dvora. Jedinou ďalšou geneticky modifikovanou plodinou s povolením na pestovanie je kukurica firmy Monsanto MON 810, pričom na obnovenie jej povolenia sa čaká už niekoľko rokov.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices