ikep

Slovenský energetický sektor si pripísal významné ocenenie v Bruseli

ikep
Zástupcovia ocenenej spoločnosti Tami spolu s predstaviteľmi Európskej komisie na SR. PHOTO: redakcia/EK

Zrealizovaný projekt bioplynovej stanice v mliekarni TAMI v Kežmarku („BGS TAMI“), ktorú v uplynulom roku vybudovala spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., bol vybratý spomedzi 342 projektov v celej Európe ako jeden z piatich nominovaných projektov v súťaži Sustainable Energy Europe Awards v kategórii „Úspory energie“ (spotreba – consuming).

V deväťročnej histórii celej súťaže ide prvýkrát o nomináciu slovenského energetického projektu na toto prestížne ocenenie. Európsky týždeň udržateľnej energie prináša mnoho aktivít a podujatí nielen v Bruseli  ale aj v celej Európe,” uviedla Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa zo Zastúpenia Európskej komisie. Je to platforma na stretnutia a výmenu skúsenosti medzi orgánmi verejnej správy, podnikateľskými subjektmi, mimovládnymi organizáciami a jednotlivcami v oblasti inovatívnych riešení úspory energie a podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Ocenenie Sustainable Energy Europe Awards, ktoré sa udeľuje od roku 2006, je zamerané na vyzdvihnutie výnimočných projektov v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a čistej dopravy, ktoré prispievajú k napĺňaniu európskej energetickej stratégie do roku 2020. V súťaži sú nominované projekty verejných inštitúcií, súkromných firiem, ako aj neziskových organizácií a akademického sektora. Ocenenie sa udeľuje v piatich kategóriách: zvyšovanie povedomia (komunikácia); vzdelávacie programy (vzdelávanie); budovy, úspory energie (spotreba) a čistá mobilita (cestovanie). V čase, keď sa o Slovensku hovorí často ako o montážnej dielni, je veľkým úspechom, že slovenský projekt uspel v tvrdej európskej konkurencii práve v týchto inovatívnych oblastiach, dodala Vašáková.

Udeľovanie ocenenia Sustainable Energy Europe Awards je iniciatívou Európskej komisie a jej organizáciu zabezpečuje Európska výkonná agentúra na podporu malých a stredných podnikov (EASME) v spolupráci generálnym direktoriátom pre energetiku (DG Energy). Záverečná ceremónia a slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční za účasti komisára pre energetiku Günthera H. Oettingera 24. júna 2014 v Bruseli. Bude vyvrcholením Európskeho  týždňa udržateľnej energie (European Sustainable Energy Week 2014), ktorý bude prebiehať v Bruseli od 23. do 27. júna 2014.

Viac..  Eurobarometer: EÚ musí posilniť zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

O úspešnom projekte

Bioplynová stanica v mliekarni TAMI v Kežmarku predstavuje projekt udržateľnej inovácie v jednej z najväčších mliekarní na Slovensku. Integrované a efektívne riešenie pre spracovanie odpadu z mliekarní – srvátky a poľnohospodárskej produkcie miestnych družstiev zabezpečuje produkciu 1 MW elektriny. Podľa slov Ľubomíra Valčuhu, generálneho riaditeľa Tatranskej mliekarne, a.s. „Plné využitie vyrobeného tepla a elektriny umožňuje dosiahnuť výrazné úspory zemného plynu a elektrickej energie“. Prínosy projektu sa v budúcnosti budú iba zvyšovať vďaka ďalšej optimalizácii využitia bioplynu v mliekarenskom závode, ako aj vzájomne prospešnému partnerstvu s miestnymi farmármi a družstvami.

„Projekt je unikátny najmä svojou komplexnosťou. Dokonale kombinuje využitie odpadu z potravinárskej výroby a produkcie miestnych farmárov s pokrytím energetických potrieb samotnej mliekarne.“ hovorí Zbigniew Kocur, generálny riaditeľ spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o. Vyprodukovaná elektrická aj tepelná energia je spotrebovaná vo výrobnom procese mliekarne. Ide tak o príklad maximálne efektívne využitých obnoviteľných zdrojov energie pre potreby potravinárskeho podniku.

Projekt bioplynovej stanice navrhla a vybudovala spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., ktorá sa už na Slovensku podpísala pod niekoľko veľmi úspešných projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Vďaka nemu prispejeme ku globálnemu zníženiu emisii CO2 o 4.538 ton ročne a tiež k plneniu cieľa  EUROPE 2020 (vyrobiť 20% elektriny z obnoviteľných zdrojov) o 7.576 MWh ročne.

O red

Consent choices