bsk
Poslanci BSK v Bruseli. PHOTO: redakcia/BSK.

Poslanci bratislavskej župy v Bruseli: Riešiť chcú energetické úspory v kraji

bsk
Poslanci BSK v Bruseli. PHOTO: redakcia/BSK.

Bratislavský kraj chce znížiť energetickú náročnosť a dosiahnuť energetické úspory v kraji. Možnosti, ako prefinancovať energetické projekty, zisťovali župní poslanci priamo v Bruseli. BSK zastupujú poslanci Tatiana Mikušová, Richard Červienka, István Pomichal, Peter Ágoston, Jana Cigániková a Ildikó Virágová.

Bratislavská župa chce naštartovať dlhodobý a udržateľný energetický rozvoj v regióne, pričom aktívne komunikuje aj s mestami a obcami. Cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov princípom „3×20“ do roku 2020, čo znamená zníženie emisií CO2 o 20 percent, zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 percent a využitie obnoviteľných zdrojov energie o 20 percent. Tieto ciele vyplývajú župe aj z celospoločenskej európskej iniciatívy, ku ktorej pristúpila v rámci Dohovoru primátorov a starostov koncom minulého roka.

Podľa Romana Doubravu z Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie je energetika dôležitá s prepojením na inovácie, ktoré treba zavádzať do produkčných procesov. Ako uviedol na stretnutí s krajskými poslancami, treba podporovať nové nápady za účelom dosahovania energetických a klimatických cieľov. Roman Doubrava zdôraznil, že dôležitá je najmä pripravenosť komplexných projektov viacerých subjektov verejného a súkromného sektora, ich efektívnosť a finančná návratnosť. Na príprave takýchto investičných projektoch sa môže finančne podieľať aj Európska únia cez svoje finančné inštitúcie alebo cez komunitárny program Horizont 2020.

Program Horizont 2020 je zároveň určený aj na podporu výskumu a inovácií v rámci ktorého by sa aj subjekty v BSK mohli uchádzať o finančnú podporu. V rozpočte programu je celkovo vyčlenených 80 miliárd eur. Župní poslanci zdôraznili, že nakoľko sa v Bratislavskom kraji nachádza 12 univerzít, pracuje viac ako 50 percent vedecko-výskumných pracovníkov z celej SR a takmer 70 percent výsledkov z oblasti vývoja pochádza práve z BSK považujeme za veľmi dôležité využiť takéto finančné možnosti EÚ a podporiť tak našich výskumníkov.

Viac..  Michal Wiezik o klimatických cieľoch: Znepokojuje ma, že Európska komisia ustúpila poľnohospodárom

Pre čerpanie týchto zdrojov je nevyhnutné medzinárodné partnerstvo, ktoré pomáha sprostredkúvať novovytvorená Styčná kancelária pre výskum a rozvoj, ktorá funguje v Bruseli od januára tohto roka. Jej hlavným cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi Bruselom a Slovenskom ako aj pomôcť zvýšiť účasť slovenských subjektov na novom komunitárnom programe Horizont 2020. K napĺňaniu týchto cieľov prispieva aj Kancelária BSK v Bruseli. Styčná kancelária vznikla práve preto, že v programovom období 2007-2013 bolo z balíka 60 mld. eur na podporu vedy a výskumu vyčerpaných na Slovensku iba 68 mil. eur čo bolo hlboko pod európskym priemerom. Zo sumy čerpanej na Slovensku bolo viac ako 62% využitých v BSK. 

O red

Odporúčame pozrieť

Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj bojuje o miliardu eur z eurofondov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bojuje o miliardu eur z eurofondov. Chudobný bohatý región je názov …

Consent choices