To je rozdiel! Muži na Slovensku zarábajú až o pätinu viac ako ženy

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kým priemerný rozdiel mzdovej úrovne žien a mužov je pre celú EÚ okolo 16%, na Slovensku je to až viac ako 20%. Rozdiely v mzdách sú však len kvapkou v mori ďalších diskriminačných faktorov. V dodržiavaní princípu rodovej rovnosti ešte máme čo doháňať.

K diskriminácii žien dochádza už pri výbere do zamestnania

Najnovší projekt Inštitútu rodovej rovnosti, ktorý sa zaoberá prekážkami vstupu žien na trh práce, odhaľuje stále pretrvávajúce diskriminačné faktory. K diskriminácii žien na základe pohlavia či veku dochádza už pri výbere uchádzačov a uchádzačiek. Personalisti niekedy dostávajú priamy príkaz, aby nezamestnávali ženy, najmä tie, ktoré majú deti alebo majú potenciál sa čoskoro stať matkami alebo ženy v zrelšom veku.

Zamestnávatelia sa príliš často a neodôvodnene zameriavajú aj na výzor, keď napríklad vyžadujú od uchádzačiek fotografie. Očividné uprednostňovanie mužov, hoci majú nižšiu kvalifikáciu a dĺžku praxe, tiež nie je raritou.

Ani pracovné miesta sa mužom a ženám neponúkajú rovnako. Formulácie typu „hľadáme riaditeľa“, „hľadáme sekretárku vo veku do 25 rokov“ alebo „ponúkame prácu v mladom dynamickom kolektíve“ nie sú v súlade s antidiskriminačnou legislatívou. Problémový je až každý jedenásty inzerát.

Kvóty ako riešenie?

Barbora Holubová, sociologička z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, vidí riešenie v posilnení vzdelávania, a to najmä kompetentných orgánov, ako sú inšpektoráty práce, v príkladoch dobrej praxe a zapájaní mužov, odborárov a odborárok do riešenia otázok rodovej rovnosti. Ďalej dodáva: „Čo sa týka kvót pre zastúpenie žien v riadiacich orgánoch a spoločnostiach alebo ich zastúpenie v politickom živote, nazdávam sa, že sú legitímnym nástrojom regulácie. Okrem toho treba zaviesť aj program pre ženy, najmä v oblasti zosúlaďovania práce a rodiny.“

Europoslankyňa Monika Smolková za svoje 15 ročné pôsobenie v politike zhodnotila, že ženy to majú na riadiacich pozíciách oveľa ťažšie ako muži. Na rozdiel od B. Holubovej ale v kvótach riešenie nevidí: „Nemyslím si, že je potrebné zavádzať kvóty pre ženy. Avšak, o problematike je potrebné viac hovoriť. Veľmi oceňujem aj pozitívne príklady zo severských štátov.“

Severania nám môžu ísť príkladom

Viac..  Opäť sa otvára výzva pre umelcov Culture Moves Europe - Kultúra hýbe Európou

Aj keď jednou z najdôležitejších zásad EÚ je aj rovnosť pohlaví, príležitostí a rovnosť pri zaobchádzaní s mužmi a ženami, EK dlhodobo podporuje opatrenia na zlepšenie rovnosti žien a mužov a na zmenšovanie rozdielov medzi nimi a EP prispieva k diskusii, treba priznať, že na Slovensku v rámci problematiky rodovej rovnosti stále akosi zaostávame. Dôkazom je aj to, že negatívny vplyv rodičovstva na zamestnanosť slovenských žien patrí  medzi najvyššie v EÚ.

Pozitívnym príkladom v prekonávaní rodových rozdielov nám môžu byť severské štáty, napríklad Nórsko, aj keď nie je členom EÚ. Na základe ukazovateľa Global Gender Gap Index, ktorý vyhodnocuje, v akom štádiu rozvoja rodovej rovnosti sú štáty na celom svete, sa tento rok umiestnilo na 3. mieste (zo 141 krajín), minulý rok tomuto rebríčku dokonca kraľovalo. Pre porovnanie, Slovensko je v tomto rebríčku na 90. mieste.

O tib

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva v apríli poväčšine klesali. Vybrané trhové služby, kam patria napríklad administratívne služby, …

Consent choices