Svoju súčasnú situáciu vnímame horšie ako pred piatimi rokmi!

Ako vnímajú Slováci a Európania svoju súčasnú situáciu? Ako hodnotia rôzne aspekty týkajúce sa ich osobných podmienok, situácie v krajine a sociálnej ochrany? A ako sa toto vnímanie vyvíjalo ostatných päť rokov? Odpovede nájdeme v najnovších výsledkoch prieskumu Eurobarometer, ktorý v tomto mesiaci zverejnila Európska komisia. Závery sa opierajú o odpovede takmer 28 tisíc respondentov, ktorí odpovedali na 2 otázky na štvorstupňovej škále od veľmi spokojný až po vôbec nespokojný [resp. od – 10 do – 3,33, od –3,33 do 3,33, od 3,33 do 10]. Kým odpovede na prvú otázku poskytujú obraz len o spokojnosti so životom, ktorý vedú, druhá otázka dáva komplexnejší prehľad o 14 oblastiach týkajúcich sa nielen ich osobných životov, ale aj sociálnych a ekonomických pomerov v krajine.

hodnotenie súčasnej situácie

„Najnovšie čísla za Slovensko aj EÚ ako celok hovoria jasne. Index vyjadrujúci vnímanie súčasnej situácie poklesol v tomto roku v EÚ na úroveň rovnú – 1 a v prípade Slovenska sa prepadol až na – 2,1“, uviedla Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky. Ak by sme chceli zhodnotiť vývoj za ostatných 5 rokov, museli by sme skonštatovať, že v oboch prípadoch sú to doposiaľ najhoršie dosiahnuté výsledky. Slováci sa najmenej sťažovali v roku 2010, kedy bol index na úrovni – 0,8. Odvtedy však každým rokom klesal na úrovne v okolí bodu – 2. Našincom sa v histórii meraní ešte nepodarilo prehupnúť do kladných čísel. To sa však, asi nie veľmi prekvapivo, nedá povedať o obyvateľoch Beneluxu a severských krajín.

Pozitívne vnímajú situáciu aj obyvatelia najväčšej európskej ekonomiky, Nemecka, a tiež nášho suseda, Rakúska. V tomto roku je však lídrom rebríčka Malta, kde index dosiahol hodnotu 3,1. V okolí neutrálneho poľa sa každý rok pohybujú obyvatelia Veľkej Británie. Najmenej spokojní sú už piatykrát zo šiestich Gréci [– 5,3]. Slabou útechou im však môže byť fakt, že od roku 2012, kedy dosiahli doposiaľ najhorší výsledok, sa ich vnímanie aspoň mierne zlepšuje. Len raz ich „predbehli“ Rumuni, a to v roku 2010, kedy mali o dve desatiny horšie skóre ako Grécko, ktoré bolo predposledné. Z našich vyšehradských partnerov hodnotia situáciu pozitívnejšie ako my Poliaci a Česi. Maďari sú o dve desatiny bodu za nami.

Viac..  Miriam Lexmann: V KDH konzistentne hájime právo veta, pretože ho považujeme za kľúčové pre zachovanie našej suverenity

Medziročne si polepšila presne polovica členských krajín EÚ. Ak sa na výsledky prieskumu pozrieme bližšie, zistíme, že najmenej spokojní [– 3,3] sú nezamestnaní. Zamestnaní však na tom nie sú oveľa lepšie. Aj v rámci nich sú totiž, jedinou skupinou, ktorá vníma svoju súčasnú situáciu pozitívne [0,6], manažéri. Len pre zaujímavosť, počas šiestich prieskumov, ktoré sa uskutočnili, boli vždy nespokojnejšie ženy v porovnaní s mužmi. Z hľadiska veku vykazujú najnegatívnejšie hodnotenie respondenti vo veku od 29 do 39 rokov a tiež tí, ktorí ukončili vzdelávanie pred dovŕšením 15 rokov života.

Vo všeobecnosti sú Európania viac spokojní so svojou osobnou situáciou ako s národnými ukazovateľmi. Vyplýva to zo skutočnosti, že najpozitívnejšie hodnotia oblasť, v ktorej žijú [4,3], svoj život vo všeobecnosti [2,5], súčasnú pracovnú situáciu [1,2] a finančnú situáciu v domácnosti [0,8]. Naopak, na opačnom konci nájdeme hodnotenie ukazovateľov v danej krajine. Najhoršie skóre získalo vnímanie zamestnanosti [– 4,1], dostupnosti bývania [– 3,3], nákladov na život [– 2,9] a národnej ekonomiky [– 2,6].

Aj napriek tomu, že viac než tretina krajín vníma v tomto roku svoju súčasnú situáciu pozitívne, o úplnej spokojnosti zďaleka hovoriť nemôžeme. Ani jedna z krajín sa totiž k „magickej“ desiatke nepriblížila. Ani výhľady do budúcna však nie sú ružové. Väčšina Európanov neočakáva žiadne zmeny v svojom osobnom živote v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Tí, ktorí predpokladajú, že k zmene dôjde, sú len o málo náchylnejší k tomu, že to bude zmena k lepšiemu. Ešte pesimistickejšie sú podľa prieskumu vyhliadky týkajúce sa situácie v krajine.

O ram

Odporúčame pozrieť

Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ v apríli mierne klesla

Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) sa v apríli 2024 mierne zhoršila. …

Consent choices