jana žitňanská
Jana Žitňanská, slovenská europoslankyňa. PHOTO: European Union 2014 - source:EP.

Každá tretia žena v Európe je obeťou násilia

jana žitňanská
Jana Žitňanská, slovenská europoslankyňa. PHOTO: European Union 2014 – source:EP.

25. november patrí dňu boja proti násiliu páchaného na ženách. Pri tejto príležitosti politická skupina ECR na podnet slovenskej europoslankyne Jany Žitňanskej (Nova) pripravila video, v ktorom upozorňuje na túto problematiku.

Počas parlamentnej schôdze následne k tejto téme vystúpila v pléne, kde upozornila na iné, ako len hrubé čísla o tom, koľko žien je obeťou násilia a síce, že len 14% obetí domáceho násilia naozaj naberie odvahu obrátiť sa na orgány, ktorých poslaním je chrániť nás.

„Čo asi tak hovorí o dôvere k policajným orgánom fakt, že kým v Švédsku zaznamenali 47 znásilnení na 100 000 obyvateľov, v Grécku, Maďarsku či napríklad na Slovensku sú to len 2-3 znásilnenia na ten istý počet? Nie, nie je to zásadnými rozdielmi medzi ľuďmi. Je to rozdielom v dôvere. Dôvere, že ak sa obrátim na políciu, nebude ma čakať ďalšia bolestivá skúsenosť, ale stretnem sa s citlivým vyšetrovacím postupom, ktorý bude uspôsobený potrebám obetí, nie nahrávať páchateľom. Že nájdem bezpečie, a nie dôvod na pochybnosť, či bol krok nahlásiť čin naozaj správny. Že zdravotnícky personál môj problém rozpozná a neodkladne mi poradí možnosti ako sa chrániť. Že vyšetrovatelia a sudcovia reagujú rýchlo, nepredlžujú trápenie ale čin trestajú a obeť chránia.“

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej téma násilia páchaného na ženách nie je problémom len tých žien a ich rodín ale všetkých nás a každý môže pomôcť už len tým, že nebude ľahostajný a nebude súdiť. „Nepýtajme sa čo mali obete oblečené, či boli tam kde podľa nášho úsudku nemali byť, ale pýtajme sa vždy v prvom rade otázku – ako im môžeme pomôcť. “ 

Video, ktoré vzniklo na podnet europoslankyne Jany Žitňanskej:

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

O ram

Odporúčame pozrieť

nasilie

EK víta dohodu o nových pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na smernicu …

Consent choices