beňová
Monika Flašíková - Beňová. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Flašíková Beňová: Pri podpore priemyslu netreba politikárčiť, ale hlavne zapájať zdravý rozum

beňová
Monika Flašíková – Beňová. PHOTO: © European Union 2014 EP.

V Európskom parlamente (EP) sa bude v rámci prebiehajúceho plenárneho zasadnutia hlasovať o návrhoch uznesení týkajúcich sa podpory oceliarskeho priemyslu v Európskej únii (EÚ), ochrany jeho pracovníkov a priemyselných odvetví. Dôležité je, že na potrebe takejto podpory sa zhodujú poslanci naprieč politickým spektrom, či jednotlivých parlamentných frakcií.

Zotavovanie sa z hospodárskej krízy v EÚ je stále veľmi pomalé a mnohé významné odvetvia na jej dôsledky výrazným spôsobom doplácajú. „Jedným z nich je aj oceliarsky priemysel. Ten navyše zohral významnú úlohu v procese samotnej európskej integrácie. Tvorí jeden zo základných pilierov jej priemyselnej pridanej hodnoty,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Toto odvetvie je dôležitým zamestnávateľom tak  na Slovensku, ako aj v celej EÚ. Okrem stoviek tisíc priamych pracovných miest vytvára v rámci Spoločenstva milióny ďalších, v naň nadväzujúcich priemyselných odvetviach. „Bohužiaľ v dôsledku vysokej miery regulácie, či cenám energií je v mnohých veľkých podnikoch dlhodobo pozastavená či obmedzovaná výroba,“ poznamenala europoslankyňa. Dôsledkom toho je pretrvávajúca nízka udržateľnosť a slabá konkurencieschopnosť niektorých európskych priemyselných odvetví na globálnom trhu.

Viac..  F. Panetta: ECB nesmie vysokými úrokmi spôsobiť "zbytočné škody" v ekonomike

 „Nezamestnanosť v EÚ sa napriek existencii mnohých podporných programov a schém znižuje len slimačím tempom. Je to samozrejme aj dôsledok nedostatočnej výrobnej základne,“ upozorňuje poslankyňa. Zároveň pripomína, že na potrebu opätovného spriemyselňovania Európy poukazuje sociálnodemokratická frakcia dlhodobo, napríklad aj prostredníctvom svojej iniciatívy s názvom „Európa naspäť do práce.“ „Som veľmi rada, že si jej podstatu a priority osvojili aj kolegovia z iných poslaneckých skupín. Dokazuje to, že pri podpore priemyslu a hospodárskeho rastu v EÚ je politikárčenie len na škodu. Treba hlavne spolupracovať a zapájať zdravý rozum,“ uzavrela europoslankyňa.

O ram

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v auguste klesla

Miera nezamestnanosti v eurozóne v auguste 2023 klesla na najnižšiu úroveň v histórii týchto záznamov. …

Consent choices