Dušan Chrenek: Poskytovanie rozvojovej pomoci podporuje absolútna väčšina Európanov 

rozvoj
PHOTO: Ilustračné Flickr.

„Poskytovanie rozvojovej pomoci podporuje absolútna väčšina Európanov. Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer až 85% Európanov a 79% Slovákov považuje rozvojovú pomoc za dôležitú. Viac ako polovica Slovákov si myslí, že rozvojovej pomoci by malo byť ešte viac. Pritom, EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci a dáva na túto oblasť viac ako všetky ostatné krajiny spolu. Cieľom Európskeho roka rozvoja je ukázať ľuďom konkrétne výsledky rozvojovej spolupráce a motivovať ich, aby zvážili svoje možnosti zapojenia sa do tejto pomoci.” hovorí k tejto téme Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Dôležitosť rozvojovej spolupráce potvrdzujú aj výsledky prieskumu Eurobarometer. Výsledky ukazujú, že počet občanov, ktorý podporujú zvyšovanie rozvojovej pomoci narastá. Aj napriek pretrvávajúcim hospodárskym problémom si 67% Európanov myslí, že rozvojová pomoc by sa mala zvyšovať, 85% sa domnieva, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité. Na Slovensku pokladá za dôležitú rozvojovú spoluprácu 79% respondentov, za navýšenie rozvojovej spolupráce sa vyjadrila viac ako polovica opýtaných na Slovensku. Vo všeobecnosti pozitívnejší postoj k úlohe a vplyvu rozvojovej majú mladší respondenti. Napríklad, až 52% z tejto vekovej kategórie súhlasí, že jednotlivci môžu hrať úlohu v boji proti chudobe v rozvojových krajinách. Mladší respondenti sú zároveň ochotnejší platiť viac za potraviny alebo výrobky pochádzajúce z týchto krajín.

Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť – to je motto Európskeho roka rozvoja 2015, ktorý oficiálne odštartovali 9. januára 2015 vysokí predstavitelia EÚ V Rige. Slávnostného otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili predseda EK Jean Claude Juncker, európsky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica, vysoká predstaviteľka EÚ pre vonkajšie záležitosti Federica Mogherini, ako aj lotyšský komisár pre životné prostredie Karmenu Vella.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

V prípade roku rozvoja ide o vôbec prvý európsky rok, ktorý je venovaný vonkajšej činnosti Európskej únie a úlohe Európy vo svete. Jeho cieľom je poukázať na význam a prínosy rozvojovej pomoci a usilovať sa o to, aby Európania venovali pozornosť tejto téme a vyjadrili svoj názor.

Občania by mali vedieť a byť hrdí na to, že EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Vďaka svojim programom a projektom pomáha odstraňovať chudobu, zachraňuje životy, napráva škody spôsobené prírodnými katastrofami a pomáha pripravovať lepšie životné podmienky pre nasledujúce generácie.

V duchu Európskeho roka sa uskutoční v členských štátoch mnoho podujatí vrátane odborných konferencií, workshopov či akcií pre širokú verejnosť. Každý mesiac je navyše venovaný inej téme, január sa zameriava na úlohu Európy vo svete.

O ram

Odporúčame pozrieť

zvierata, kura, nosnice

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život …

Consent choices