Väčšina politických skupín privítala Junckerov investičný plán

komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

Podpredseda Európskej komisie pre rast a investície Jyrki Katainen vyzval v stredu Európsky parlament, aby prispel k spusteniu Junckerovho investičného plánu do júna tohto roka. Podčiarkol tiež dôležitosť troch pilierov plánu: fondu pre strategické investície, plánu investičných projektov a dobudovania vnútorného trhu EÚ.

 Väčšina politických skupín plán pre strategické investície privítala, časť poslancov však spochybnila jeho význam, či efektívnosť pri získavaní dôvery súkromných investorov v prostredí neistoty na trhoch po voľbách v Grécku.

Niektorí poslanci podporili samotný investičný plán, skutočný problém stagnujúcej ekonomiky EÚ však vidia v jednotnej mene euro. Podľa ďalších zákonodarcov by bolo za účelom naštartovania verejných investícií efektívnejšie zamerať sa na obmedzenie daňových únikov alebo ukončenie politiky úsporných opatrení.

Junckerov investičný plán bol minulý týždeň predmetom dvoch rozpráv na pôde výboru EP pre hospodárske a menové veci – s podpredsedom EK Katainenom a s predsedom Rady ECOFIN Janisom Reirsom.

Reakcie slovenských poslancov

 „Čím viac počujem o tejto iniciatíve, tým viac mám pochybností o jej fungovaní. Je dobré, že Komisia sa venuje otázkam oživenia európskej ekonomiky, je to potrebné, no celá iniciatíva bola šitá horúcou ihlou a jej celkové finančné zabezpečenie je vo hviezdach. Navyše, grécka povolebná situácia môže úplne zmeniť priority EÚ,“ uviedol poslanec Pál Csáky (EPP, SK).

 „Európska únia musí nájsť spôsob, ako naštartovať hospodársky rast. Európsky fond pre strategické investície spolu s Európskym fondom investičného poradenstva a Európskou databázou investičných projektov predstavujú nástroje, ktoré budú v praxi viesť k vytváraniu nových pracovných miest,“ uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SK).

 „Dúfam, že tento fond prispeje k rozhýbaniu európskej ekonomiky a naštartovaniu rastu. Je to investícia, ktorá by sa nám mala postupne vrátiť vo forme tvorby pracovných miest, zvýšenia malého a stredného podnikania a väčšej konkurencieschopnosti,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

Viac..  OZ KOVO vyzýva na naliehavú ochranu oceliarstva a zamestnanosti v EÚ

 „Európskej únii sa od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008 a tiež po kríze eurozóny z roku 2012 stále nepodarilo naštartovať hospodárstvo. Junckerov balíček vnímam ako pokus novej Európskej komisie podporiť rast. Zároveň oceňujem, že tento fond bude koordinovaný na nadnárodnej úrovni, čím bude zvýšená prehľadnosť financovania,“ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

 „Podporujem Junckerov návrh, pretože po rokoch stagnácie je potrebné dať možnosť mobilizácií dodatočných investícií, maximalizovať vplyv verejných investícií a uvoľniť súkromné investície. Ak sa investujú do životaschopných projektov s pridanou hodnotou, prispejú k rastu ekonomiky a vytváraniu nových pracovných miest,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

 „Tento investičný plán sa spomína najmä v súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi v oblasti dopravy a energie. Podľa mňa však to najlepšie, čo môžeme urobiť, je investovať do budúcnosti detí, a teda do kvalitného a inkluzívneho vzdelávania. Takýto typ investícií totiž nerieši následky krízy, ale priamo zabraňuje jej vzniku,“ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

 

O ram

Odporúčame pozrieť

kukan

Zomrel Eduard Kukan, trojnásobný minister zahraničných vecí a bývalý europoslanec

BRATISLAVA / Vo veku 82 rokov zomrel bývalý minister zahraničných vecí, Eduard Kukan. Informáciu zverejnila …

Consent choices