PHOTO: Ilustračné European Union 2023.

Ženy na Slovensku mesačne zarobia v priemere o pätinu menej ako muži

Rodová [ne]rovnosť. Táto téma určite neunikla nikomu z nás, pretože sa o nej dlhodobo diskutuje. To, že vo všeobecnosti zarábajú muži viac ako ženy, je známy fakt. Podľa posledných dostupných údajov Eurostatu [za rok 2013] zarábajú na Slovensku ženy o pätinu menej [o – 19,8 %] ako muži. „Je to viac ako európsky priemer. V únii ako takej sú platy žien približne o šestinu nižšie ako platy mužov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ [Eurostat], ktorý zostavuje porovnanie platov tzv. Gender Pay Gap [GPG]“, uviedol analytický tím Poštovej banky.Tento index reprezentuje rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou muža a ženy vyjadrený ako percentuálny podiel zo mzdy muža.

zeny

Najvýraznejšie rozdiely v ohodnotení mužov a žien sú v Estónsku, kde ženy zarábajú zhruba o – 30 % menej ako muži. Viac dôvodov na „frflanie“ v porovnaní so Slovenkami ale majú aj ženy z Rakúska, Česka a Nemecka. V týchto krajinách sú rozdiely v platoch ešte o niečo výraznejšie ako u nás a prekračujú 20 %. Ženy zo všetkých ostatných krajín únie môžu byť so svojím zárobkom spokojnejšie ako Slovenky. Rozdiely medzi ich mzdami a zárobkami ich silnejších polovičiek sú menšie ako u nás.

Zlatú medailu za rodovú rovnosť by si zaslúžilo Slovinsko, kde ženy zarábajú len zhruba o – 3 % menej ako muži. Približne 5 % – ný rozdiel v platoch nájdeme aj na Malte a u našich severných susedov z Poľska sú platy žien iba o – 6,4 % nižšie ako platy mužov. Rozdiely v zárobkoch medzi silnejším a nežnejším pohlavím majú na svedomí viaceré faktory. Svoju úlohu určite stále zohráva historický vývoj, vďaka ktorému vnímame hlavne muža ako živiteľa rodiny. Dôležitým faktorom je aj to, že ženy v určitom období svojho života odchádzajú na materskú dovolenku, ich profesionálny a kariérny rast dostáva „na čas pauzu“ a ich príjem stagnuje. A v neposlednom rade sa často ženy ani nezaujímajú o manažérske a lepšie platené pozície práve z dôvodu, že chcú mať radšej viac času na rodinu.

Viac..  Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Na pracovnom trhu sa ale nestretávame len s platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami, ale zaujímavé sú aj ďalšie porovnania. Kým celkovo na Slovensku máme viac žien ako mužov, z hľadiska pracovného trhu to už neplatí. Pracujúcich mužov je totiž viac ako pracujúcich žien a to približne o 280 tisíc. Máme na trhu viac zamestnancov alebo zamestnankýň? Ak by sme sa zúčastnili spoločného teambuildingu všetkých slovenských zamestnancov, pravdepodobnosť, že „narazíme“ na kolegu je o niečo vyššia než tá, že stretneme kolegyňu. Zo všetkých evidovaných zamestnancov totiž tvoria nadpolovičnú väčšinu muži. Výrazné rozdiely medzi pohlaviami sú badateľné pri skúmaní toho, koľkí si zarábajú takpovediac sami na seba.

To, že väčšinu ľudí sprevádzajú veľké obavy pri rozbiehaní vlastného biznisu, je všeobecne známe. Podľa údajov ŠÚ SR zo všetkých pracujúcich podnikal len zhruba každý šiesty Slovák. Oveľa odvážnejší sú v tomto smere muži. Medzi podnikateľmi totiž nájdeme až 71 % mužov a len 29 % žien. Očividný rozdiel je aj v pomere žien a mužov pracujúcich na vrcholových postoch. Medzi zákonodarcami a na riadiacich pozíciách totiž pracuje len cca 30 % žien. Jednoduchou matematikou teda zistíme, že v top manažmente nájdeme až 70 % mužov. A rozdiely sú aj v miere nezamestnanosti, ktorá je vyššia v prípade nežného pohlavia. Zatiaľ čo miera nezamestnanosti žien predstavuje 13,6 %, v prípade mužov sa nachádza bližšie smerom k úrovni 12 %.

O ram

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Pravidlo za rovnakú prácu rovnaká pláca musí byť nosnou myšlienkou novej legislatívy

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Rozdiel …

Consent choices