Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Inštitúcie EÚ sa flákajú, stále neprijali pravidlá oznamovania. Posúrila ich už aj ombudsmanka

Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Európska ombudsmanka Emily O’Reilly zistila, že sedem z deviatich inštitúcií EÚ, ktoré oslovila jej kancelária, musí ešte splniť povinnosť zaviesť interné pravidlá oznamovania. Túto povinnosť majú už od januára 2014. Kým medziinštitucionálny výbor skúma spoločný prístup, ona žiada, aby výbor dokončil svoju prácu čo najrýchlejšie.

Ombudsmanka vyšetrovala 9 európskych inštitúcií, a to Komisiu, Parlament, Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Služby pre vonkajšiu činnosť, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a Úradníka pre ochranu údajov. Z nich iba Komisia a Dvor audítorov zaviedli spomínané interné pravidlá oznamovania.

„Verejnosť musí vedieť, že inštitúcie EÚ zaviedli pravidlá oznamovania a chránia tak svojich informátorov pred odvetou. Treba ubezpečiť verejnosť, že závažné pochybenia alebo pochybenia v administratíve EÚ vyjdú vždy na svetlo. Som sklamaná, že sedem kľúčových inštitúcií EÚ doteraz neschválili tieto pravidlá a naopak chválim Komisiu a Dvor audítorov za to, že tak urobili,“ uviedla k situácii O’Reilly.

Ombudsmankine vlastné pravidlá

Všetci zamestnanci, ktorí pracujú v administratíve EÚ majú povinnosť prehovoriť, keď sa dozvedia o závažných nezrovnalostiach v priebehu svojej práce. V júli 2014 začala ombudsmanka vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy tým, že poslala inštitúciám zoznam otázok, ktorými zisťovala napríklad to, ako chránia svojich informátorov.

Viac..  Oprava namiesto výmeny: nové pravidlá EÚ pre udržateľnejšiu spotrebu

Medziinštitucionálny výbor v súčasnosti diskutuje, či je vôbec možné, aby orgány prijali spoločný prístup k ich povinností v tejto oblasti. Ombudsmanka však odporúča, aby výbor čo najskôr dokončil túto diskusiu. Okrem toho navrhla svoje vlastné pravidlá oznamovania a následne vyzvala zainteresované strany, aby sa k nim vyjadrili. Dúfa, že finálna verzia týchto pravidiel môže slúžiť ako užitočné usmernenie pre ostatných.

O tib

Odporúčame pozrieť

auditori EU

Dvor audítorov: Výbor Európskeho parlamentu schválil novú slovenskú kandidátku

Výbor pre kontrolu rozpočtu vydal kladné stanovisko po výmene názorov s kandidátkou na pozíciu do …

Consent choices