Ženy sú naďalej znevýhodňované, Brusel koná, no neúspešne

Emma Watson
Emma Watson na pôde OSN hovorila o rodovej rovnosti. PHOTO: Flickr.

Európska komisia v súvislosti s Medzinárodným dňom žien opäť potvrdila svoj záväzok bojovať proti nerovnosti medzi mužmi a ženami. Podľa štatistík Eurobarometra 76 % občanov EÚ považuje túto tému za prioritnú. Údaje z Eurostatu z minulého roka ukazujú, že v platovom odmeňovaní žien a mužov je priemerný rozdiel 16,4 % v neprospech žien.

„Aj napriek tomu, že rovné šance pre ženy a mužov sa stávajú skutočnosťou, je pred nami ešte dlhá cesta. Na každé euro, ktoré muž zarába v Európe, žena zarobí len 84 centov. Ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo vedení, či už v podnikaní, alebo v politike. A najhoršie, zo všetkého je, že každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie. To je neprijateľné.  Som odhodlaná riešiť tieto problémy a dosiahnuť hmatateľné výsledky,“ komentovala situáciu  Vĕra Jourová, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Podľa výskumov okrem platovej nerovnosti je dôležitou súčasťou rodovej otázky aj násilie, ktoré vyplýva z pohlavia. Rodové rozdiely sa tiež ukazujú v zamestnanosti. Ženy stále tvoria menej ako štvrtinu predstavenstiev spoločností. A to aj napriek tomu, že takmer polovica zo zamestnaných pracovníkov sú ženy (46 %). Pričom je dokázané, že viac žien ako mužov dosiahne vysokoškolské vzdelanie.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

EÚ vydala odporúčania pre jednotlivé členské štáty a podporila konkrétne akcie, medzi ktoré patria napríklad kampane vlád proti násiliu na základe pohlavia. Komisia a najmä jej mužskí členovia tiež vyjadrili podporu kampani OSN #HerforShe. OSN pomocou nej vyzýva mužov k aktívnejšie podpore v boji proti diskriminácii žien, lebo ich zastúpenie v tomto boji je nevyhnutné.

Komisári budú pokračovať vo svojej práci s členskými štátmi, mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými stranami k podpore rovnosti žien a mužov na všetkých úrovniach. Dôraz budú klásť na dokončenie nedokončenej záležitosti, aby sa odstránili medzery v odmeňovaní, zamestnanosti, dôchodkoch a rozhodovaní, a tiež aby sa zamedzilo násiliu na základe pohlavia.

O mon

Odporúčame pozrieť

osn

EÚ na 78. zasadaní Valného zhromaždenia OSN: globálne opatrenia a solidarita

Delegácia Európskej komisie na vysokej úrovni sa budúci týždeň v New Yorku zúčastní na 78. …

Consent choices