Brusel uvoľnil miliardu EUR na boj s nezamestnanosťou mladých

Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur pre boj s nezamestnanosťou mladých ľudí. Ide o objem finančnej podpory, aký nemá v histórii obdobu. Ako uviedla Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu, „Projekty financované cez Iniciatívu pre zamestnanosť mladých umožnia členským krajinám, aby pomohli 650 000 mladým ľuďom nájsť prácu, stáž alebo ďalšie vzdelávanie. Som presvedčená, že táto iniciatíva prinesie ovocie, keďže pozitívne výsledky už prichádzajú z viacerých členských krajín. Zdroje, ktoré boli dnes uvoľnené umožnia, aby sa opatrenia pre mladých ľudí mohli začať čo najskôr. Dlžíme to mladým ľuďom v celej Európe, ktorí potrebujú podporné opatrenia zodpovedajúce ich potrebám“.

Celkovo sa na program Iniciatívy pre zamestnanosť mladých vyčlenilo 3,2 mld. eur. Na tento účel bude slúžiť aj ďalších 3,2 mld. eur z prostriedkov, ktoré boli členským štátom pridelené v rámci Európskeho sociálneho fondu (čiže spolu na financovanie tejto priority EÚ pôjde z európskych zdrojov 6,4 mld eur).

Dnes je 7 miliónov mladých Európanov bez práce. Hospodárska kríza zasiahla mladých ľudí tvrdo, miera ich zamestnanosti sa v krajinách Únie za posledné tri roky prepadla trikrát výraznejšie ako u dospelých. Naviac, ani tí mladí ľudia, ktorí prácu získajú, nemajú na ružiach ustlané. Až 42% mladých ľudí je v neistej situácii, keďže lebo má len dočasnú pracovnú zmluvu.

Slovensko patrí medzi osem krajín Únie, ktoré musia v boji s nezamestnanosťou mladých poriadne zabrať. V decembri 2014 bolo na Slovensku nezamestnaných až 60-tisíc ľudí do 25 rokov, čo je takmer každý tretí človek v tejto vekovej kategórii. EÚ podporí na Slovensku opatrenia na zamestnanosť mladých celkovou sumou 200 miliónov eur. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: „Európska iniciatíva pre mladých je veľká príležitosť aj pre Slovensko, ktoré patrí medzi krajiny s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Európska únia takto priamo podporí konkrétne projekty, ktoré zlepšia vyhliadky mladých na adekvátne pracovné miesta.  Cieľom týchto projektov je zabezpečiť, aby každý mladý človek po strate práce alebo skončení štúdia dostal do štyroch mesiacov jednu z troch možností: prácu, odbornú stáž alebo ďalšie vzdelávanie. Pre Slovensko je v najbližších dvoch rokoch z iniciatívy vyčlenených vyše 72 miliónov eur. To je príležitosť, ktorú by sme mali využiť, ak nechceme, aby nám jedna generácia presedela pri čakaní na úradoch práce.“ Prostriedky, ktoré dnes EK uvoľnila budú slúžiť na predfinancovanie projektov. Slovensko tak v rámci predfinancovanie získa v tomto roku 21,6 milióna eur.

Viac..  Európske veľkoobchodné ceny plynu v pondelok vzrástli

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices