J. Počiatek: eurofondy na dopravu do konca roka vyčerpáme

Poprad (25. mája 2015) – Zástupcovia Európskej komisie spolu s ďalšími členmi Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD) dnes kontrolovali projekty a stavby v okolí Popradu. Z kontroly na mieste vyplynulo, že výstavba oboch úsekov diaľnice D1 Jánovce – Jablonov bude ukončená v tomto roku. Dvojdňové zasadnutie monitorovacieho výboru je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia (EK) overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty.

Monitorovaciemu výboru OPD predsedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek. Po kontrole výstavby dvoch úsekov diaľnice D1 Jánovce – Jablonov konštatoval, že práce na oboch projektoch plynule pokračujú. Prvý  úsek, v smere z Popradu do Levoče budú hotový na konci prázdnin a verejnosť ho bude môcť využívať už od septembra. Na železničnej stanici v Poprade si členovia Monitorovacieho výboru OPD pozreli nové moderné regionálne vlaky. Druhý projekt nákupu vlakových súprav je v plnom prúde, spolu s menšími projektmi obnovy vozňov. „Na konci roku 2015 bude dokopy v regionálnej doprave vďaka eurofondom až 100 nových a modernizovaných vozňov a rušňov, čo znamená, že až 60 % výkonov v regionálnej doprave bude na moderných vlakoch,“ povedal v Poprade minister J. Počiatek. 

V súvislosti s pokrokom pri implementácii Operačného programu Doprava minister J. Počiatek povedal: „Čo sa týka samotného čerpania peňazí v operačnom programe, rok 2014 bol najdynamickejším za celé doterajšie obdobie. Spolu s národným financovaním bolo v roku 2014 vyčerpaných celkovo 591 miliónov eur, čo je najvyššie čerpanie za celé doterajšie obdobie OPD. Plán čerpania na tento rok máme nastavený tak, že dnes nepredpokladáme žiadne prepadnutie peňazí. Máme pripravený dostatočný zásobník projektov,  na ktoré plánujeme vyčerpať zostávajúce financie v OPD“.

Viac..  Minister Balík: Pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

MV OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Na zasadnutiach monitorovacieho výboru sa zúčastňujú tiež zástupcovia EK, Európskej investičnej banky, experti JASPERS a zástupcovia Orgánu auditu. 

Na 15. riadnom zasadnutí MV OPD prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR, ZSSK, dopravných podnikov miest Bratislava a Košice, ako aj magistrátov oboch najväčších slovenských miest iinformovali o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD hodnotili celkovú dynamiku implementácie OPD a  predstavitelia EK informovali o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur).  

Oblasť monitorovania a hodnotenia operačného programu patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.

O red

Odporúčame pozrieť

MIRRI pridáva regiónom z eurofondov vyše 200 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na …

Consent choices