Hľadá sa asistent do kancelárie Európskeho súdu za ľudské práva

 

Táto príležitosť predstavuje úžasný začiatok sľubnej kariéry v právnickej sfére. Asistent právnikov v Európskom súde pre ľudské práva získa pravidelný pracovný kontakt so skúsenými právnikmi, sudcami a senior manažérmi. Pri riešení jednotlivých prípadov pochádzajúcich z ich právnického systému, budú pomáhať starším kolegom vybavovať zložitejšiu dokumentáciu. Asistenti budú môcť ťažiť z interného registra a prehĺbiť si znalosti o fungovaní Európskeho súdu pre ľudské práva a tiež vedomosti o precedenčnom práve.

Systém slúži dvojakému cieľu: prináša nové právnické talenty do Registra a prispieva k väčšej informovanosti o precedenčnom práve v celej Európe.

Základné informácie o práci:

Hlavné povinnosti asistenta advokáta sa skladajú z pomoci vyššie postaveným členom personálu pri príprave korešpondencie s uchádzačmi a tiež návrhy rozhodnutí v štandardných prípadoch. Táto pracovná ponuka je na dobu určitú.

Kľúčové aktivity:

Pod vedením vedúceho kancelárie Európskeho súdu pre ľudské práva a vedúceho odboru, post-držiteľ vykonáva zákonné povinnosti a je zodpovedný za:

 • skúmanie a riešenie prípadov, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako neriešiteľné ako aj v prípadoch, v ktorých môžu byť riešené štandardným spôsobom;
 • vypracovanie návrhov rozhodnutí, minúty, správy, poznámky a iné dokumenty;
 • poradenstvo žiadateľom, vybavovanie korešpondencie, v prípade nutnosti aj účasť na zasadnutiach Dvora audítorov a predkladanie žiadostí;
 • pomoc jednému alebo viacerým skúsenejším prípadovým právnikom, v prípade potreby aj pomoc pri príprave komorných prípadov na preskúmanie Súdnym dvorom.

Uchádzač má spĺňať:

Kvalifikácia: právnické vysokoškolské vzdelanie, získané vo Francúzsku. Potrebné je aj povolenie prístupu, a to buď na základe kvalifikácie alebo po absolvovaní výberového konania, do súdnej správy alebo právnických profesií vo Francúzsku (Master 2).
Skúsenosti: po získaní príslušného vyššieho stupňa vzdelania v oblasti práva, aspoň šesť mesiacov profesijných skúseností získaných v právnej oblasti alebo v súdnej službe vo Francúzsku alebo v medzinárodných organizáciách.

Jazykové požiadavky:

Vyžadujeme výbornú znalosť francúzštiny;dobrá znalosť druhého úradného jazyka Rady Európy (angličtinu).

Iné požiadavky:
Štátna príslušnosť: otvorené štátnym príslušníkom Rady Európy členských štátov.
Vek: do 35 rokov veku ku dňu lehoty na uplatnenie.                                                           Profesionálne a technické znalosti:
dôkladná znalosť francúzskeho právneho systému a schopnosť zvládnuť prípady vzniknuté v iných jurisdikciách; znalosť francúzskeho súkromného a verejného práva, rovnako ako práva Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv; znalosť imigračného zákona prínosom.

Uchádzač by mal mať:

 • Obavy o kvalitu svojej práce,
 • zmysel pre plánovanie a organizovanie práce,
 • vedieť analyzovať a riešiť problémy,
 • chuť sa vzdelávať a rozvíjať,
 • schopnosť vedieť sa prispôsobiť.

Žiadúce:

 • orientácia vo výsledkoch
 • komunikácia
 • rozhodovanie
 • iniciatíva

Základné zamestnanecké hodnoty:

Rada zamestnancov Európy má dodržiavať hodnoty profesionality, integrity a rešpektu.

Čo má obsahovať žiadosť:

Žiadosť musí byť podaná v anglickom alebo francúzskom jazyku pomocou online systému Rady Európy. Pripojením na našich webových stránkach www.coe.int/jobs môžete vytvoriť a predložiť svoju on-line žiadosť. Žiadosti musia byť predložené najneskôr do 7. januára 2016 (do polnoci stredoeurópskeho času).

Výberové konanie sa skladá z užšieho výberu na základe žiadostí kandidátov a môže zahŕňať úlohy súvisiace s písomnou skúškou, situačnými cvičeniami, jazykovými testami alebo rozhovormi.

Len kandidáti, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám voľných pracovných miest budú vybraní do užšieho výberu, a vyzvaní na ďalšie testovanie alebo písomnú skúšku. Len tí, čo v nich uspejú, budú pozvaní na pohovor.

V nadväznosti na túto súťaž, zoznam oprávnených kandidátov, v poradí podľa zásluh, môžu byť stanovené. Tento zoznam bude platný po dobu dvoch rokov s možnosťou predĺženia na maximálne štyri roky. Počas obdobia platnosti zoznamu kandidátov na zozname môžu byť ponúkané zamestnávanie na dobu určitú, termíne. Je potrebné poznamenať, že umiestnenie v tomto zozname nedáva uchádzačovi právo na vymenovanie v rámci Rady Európy. Výber kandidátov z rezervného zoznamu, sa nevykonáva iba podľa radu za zásluhy, ale tiež berie do úvahy požiadavky obsadzované pozície a kvalifikácia kandidátov.

Prvé dva roky zamestnania budú predstavovať skúšobnú dobu. Za predpokladu, že ich výkon bude považovaný za uspokojivý, jemu / jej môže byť ponúknutá zmluva na dobu určitú, no nesmie presiahnuť štyri roky.

Podrobnosti o podmienkach zamestnania, vrátane platov, príspevkov, dôchodkov a sociálneho poistenia, sa dozviete na našich webových stránkach.
Viac informácií sa o tejto ponuke môžete dozvedieť TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Lagardová: Septembrové rozhodnutie ECB o úrokoch zostáva otvorené

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala úrokové sadzby nezmenené. Prezidentka banky Christine Lagardová sa …

Consent choices