Záujem občanov o politiky EÚ sa zvýšil. Väčšina Slovákov si ale myslí, že hlas ich krajiny v EÚ má menšiu váhu

Záujem občanov EÚ o jej politiky vzrástol (54%). Viac Európanov si tiež myslí, že ich krajina z členstva v EÚ profituje ( 60%).  Ako vyplýva z prieskumu Eurobarometer, na  Slovensku si to myslí až 73% ľudí. Prieskum opätovne zaznamenal veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ.

Prieskumu Eurobarometer sa zúčastnilo 28 150 obyvateľov EÚ nad 15 rokov. Uskutočnil sa medzi 19-29 septembrom 2015, v období, kedy vrcholilo reportovanie v médiách o príchode migrantov k európskym hraniciam. Prvá časť výsledkov venujúca sa migrácii a imigračnej politike bola publikovaná 14. októbra.

Druhá časť sa venuje otázkam vnímania EÚ, Európskeho parlamentu a názorom občanov na jednotlivé politiky. Vyplýva z nej, že počet občanov, ktorých zaujíma dianie v EÚ vzrástol od roku 2013 o 11% na súčasných 54%. Rovnaký trend platí aj pre Slovensko, oproti roku 2013 sa záujem občanov o politiky EÚ zvýšil na 39%. Napriek tomu sú ale Slováci takmer na chvoste tabuľky. Menší záujem o dianie v EÚ javia už iba občania  Rumunska (38%) a Česka (34%).

Pri zisťovaní povedomia o Európskom parlamente až 83% Slovákov uviedlo, že nedávno v médiách (na internete, v televíznych správach, tlači, alebo rádiu) zaznamenali informáciu o tejto inštitúcii. Iba 23% Slovákov následne uviedlo, že spomenutá informácia odznela v prospech Európskeho parlamentu. Zároveň pozitívne vnímanie EP na Slovensku v poslednom období pokleslo o 16%, čo je najväčší pokles v EÚ. 74% Slovákov si myslí, že EP zohráva dôležitú úlohu pri chode EÚ, no len 30% by chcelo, aby bola táto úloha v budúcnosti ešte významnejšia. Až 52% Slovákov Európskemu parlamentu skôr nedôveruje.

V čom je členstvo v EÚ pre vašu krajinu prospešné?

60% Európanov si myslí, že ich krajina z členstva v EÚ profituje. Zatiaľ čo v Poľsku a Litve  vníma vplyv EÚ na krajinu pozitívne viac ako 80% respondentov, na Cypre iba 34%. Slovensko je v tejto otázke nad európskym priemerom so 73%.  Zároveň však Slovensko patrí k trom krajinám, v ktorých vzrástol počet ľudí presvedčených, že z členstva v EÚ krajina neprofituje (o 3%).

Viac..  Europoslanci priznávajú, že európske peniaze v Palestíne skončili v rukách Hamasu

Prieskum ďalej zisťoval názory občanov ako štáty z členstva v EÚ profitujú. Najviac  opýtaných si myslí, že EÚ pozitívne prispieva k ekonomickému rastu (35%), členstvo v EÚ kladne vplýva na udržanie mieru a posilnenie bezpečnosti (32%) a treťou najčastejšou odpoveďou bol názor, že EÚ podporuje dobré vzťahy medzi ich krajinou a ďalšími členskými štátmi EÚ.  (31%).

Európania mohli v prieskume posúdiť, či by ich štát bez členstva v EÚ v určitých oblastiach napredoval, alebo naopak zaostával. Podobne ako v roku 2014 si väčšina respondentov nemyslí,  že bez EÚ by sa ich krajine v sledovaných oblastiach darilo lepšie. Avšak pri otázkach poľnohospodárskej a imigračnej politiky  sa názory veľmi líšili. V niektorých členských štátoch si väčšina ľudí myslela, že v týchto oblastiach by sa im darilo lepšie mimo EÚ.

Slovensko zaznamenalo negatívny trend pri skúmaní pocitu ľudí, či má hlas ich krajiny v EÚ váhu. myslí si to len 41% Slovákov, čo je pokles o 15%.

Celý prieskum Eurobarometer si môžete pozrieť na tomto linku:

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/eb84_1_synthese_analytique_partie_II_en.pdf

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu …

Consent choices