Rada Európy ponúka miesto asistenta v Ankare

Rada Európy  je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín.

Teraz do svojich radov hľadá vhodného kandidáta na pozíciu asistenta, ktorý by pod vedením vedúceho úradu a pod dohľadom Generálneho riaditeľstva pre ľudské práva a právny štát, vykonával celkové a špecifické úlohy, ktorých cieľom má byť dosiahnuť „Posilnenie sudcovskej etiky v Turecku“. Všetko je nutné vykonávať v súlade s predpismi organizácie a/alebo podľa požiadaviek darcov. Nutnou súčasťou práce budú služobné cesty v rámci Turecka.

Práca je obmedzená na dobu trvania projektu (koncový dátum 11.12.2017).

Náplň práce

Asistent bude vykonávať úlohy v úzkej spolupráci s projektovým tímom a v súlade s postupmi organizácie. Obsahom jeho aktivít bude:

 • denne pomáhať  pri realizácii, príprave, organizácii a sledovaní aktivít projektu, včasné vykonanie všetkých potrebných opatrení;
 • poskytovať logistickú podporu (cestovanie, žiadosti o víza, rezervácie ubytovania, zabezpečenie dopravy, tlmočenie) a sekretárske činnosti (korešpondencia, poznámky, dokumenty), podpora projektového tímu pri plánovaní a organizácii v súlade s pracovným plánom, a byť nápomocný aj pri finančných a správnych opatreniach Rady Európy;
 • nadväzovať na prácu alebo činnosti v oblasti pokroku a správy dohliadajúceho orgánu, a to najmä v prípade, ak sa vyskytnú problémy;
 • pripravovať všetky finančné aktivity, ako sú objednávky, realizovať vstup finančných nástrojov do systému FIMS a nadväzovať na platby a úhrady v súlade s pokynmi a príslušnými postupmi;
 • poskytovanie a overovanie všetkých ďalších finančných informácií a dokumentácií;
 • pomoc pri zaisťovaní rozpočtu a činností organizácie;
 • organizácia a uchovávanie dokumentov a súborov o projekte (plánovanie aktivít, oficiálne správy, odchádzajúce a prichádzajúce korešpondencie, zoznamy kontaktov);
 • zaisťovanie kolobehu informácií medzi projektovým tímom, úradom v Ankare a ústredím;
 • prispievanie k efektívnemu fungovaniu úradu, v spolupráci s vedúcim úradu, zástupcom vedúceho úradu a inými.

Čo vyžadujeme?

 • Ukončené stredné vzdelanie s požadovanou odbornou kvalifikáciou;
 • Najmenej tri roky relevantnej odbornej praxe;
 • Skúsenosti s plnením sekretárskych a administratívnych povinností;
 • Skúsenosti s realizáciou medzinárodných kooperačných aktivít;
 • Výbornú znalosť turečtiny;
 • Veľmi dobrú znalosť jedného z úradných jazykov (angličtinu);
 • Vek do 65 rokov (v čase uzávierky žiadostí);
 • Znalosť francúzštiny výhodou;
 • Národnosť: štátna príslušnosť jedného zo 47 členských štátov Rady Európy;
 • Profesionálne a technické znalosti: ICT zručnosti: obsahovať by mali počítačové zručnosti štandardných nástrojov v kancelárskych aplikáciách (spracovanie textu, tabuľkový procesor, databázy, prezentačné programy, Outlook);
 • Odborná prax ohľadom internetu/intranetu alebo sociálnych médií výhodou;
 • Porozumenie s činnosťou Rady Európy;
 • Plánovanie a organizovanie práce;
 • Analyzovanie a riešenie problémov;
 • Zmysel pre tímovú prácu a kooperáciu;
 • Schopnosť prispôsobiť sa;
 • Iniciatívu;
 • Komunikačné schopnosti;
 • Chuť učiť sa a rozvíjať;
 • Flexibilitu.

Základné zamestnanecké hodnoty

Zamestnanci Rady Európy musia dodržiavať hodnoty: profesionalitu, integritu a rešpekt.

 

Informácie o žiadosti

Žiadosť musí byť podaná v anglickom alebo francúzskom jazyku prostredníctvom žiadosti on-line systému Rady Európy. Pripojením na našich webových stránkach www.coe.int/jobs môžete vytvoriť a predložiť svoju on-line žiadosť. Žiadosti musia byť predložené najneskôr do 25. januára 2016 (do polnoci stredoeurópskeho času).

Výberové konanie sa skladá zo selekcie žiadostí do užšieho výberu a rozhovoru. Posúdenie žiadostí do užšieho výberu v sebe môže zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich činností: vyplnenie testov, dotazníkov správania, situačné cvičenia, jazykové testy, rozhovory a pod.. Uchádzači s najmenším hodnotením budú následne vyradení.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

 

 

O mib

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Čínske automobilky vyzvali EÚ, aby opravila svoje zistenia o elektromobiloch

Clá Európskej únie (EÚ) na elektrické vozidlá vyrábané v Číne porušujú globálne obchodné pravidlá a …

Consent choices