PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä víza pre Turecko a kontrolu zbraní

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú tento týždeň venovať práci vo výboroch. Na pláne sú diskusie o zrušení vízovej povinnosti pre Turkov, zmiznutých deťoch migrantov a zahraničných bojovníkoch. Po prvýkrát budú predstavené pozmeňujúce návrhy k reforme pravidiel o držaní strelných zbraní.

Podľa Europolu je s súčasnosti nezvestných viac ako 10 000 detí utečencov a migrantov. Vo štvrtok sa bude týmto problémom zaoberať výbor pre občianske slobody. Jeho schôdze sa zúčastnia aj predstavitelia Europolu, Agentúry EÚ pre základné práva a mimovládnej organizácie Missing Children Europe.

V ten istý deň budú členovia výboru diskutovať o správe Komisie, ktorá hodnotí pokrok Turecka pri plnení podmienok na liberalizáciu vízového styku s EÚ. Turci budú môcť do EÚ cestovať bez víz až potom, ako sa na tom dohodne Parlament spoločne s Radou.

V stredu sa bude výbor zaoberať správou Eurojustu o zahraničných bojovníkoch. Debaty sa zúčastní aj šéfka Eurojustu Michèle Coninsx.

Výbor pre vnútorný trh bude v stredu po prvýkrát diskutovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch ohľadne reformy smernice o strelných zbraniach. Cieľom reformy je zabrániť tomu, aby sa zbrane dostali do rúk teroristom.

Výbor pre priemysel a energetiku bude vo štvrtok hlasovať o uznesení týkajúcom sa spotrebiteľov energie. Uznesenie bude neskôr začlenené do legislatívnych návrhov v rámci budúcej energetickej únie.

Viac..  Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

Vyjednávači Parlamentu i Rady sa budú v utorok snažiť predbežne dohodnúť na štvrtom železničnom balíku. Nové pravidlá by mali stimulovať konkurenciu v osobnej železničnej preprave, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a pomôcť splniť ciele v oblasti znižovania emisií.

Na ten istý deň je naplánovaná ustanovujúca schôdza vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (EMIS). Jeho členovia budú diskutovať so zástupcami Komisie a Medzinárodnej rady pre čistú dopravu. Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia sa v pondelok stretáva s národnými poslancami.

Výbor pre práva žien sa v utorok chystá hlasovať o viacerých uzneseniach. Jedno z nich sa týka žien a chudoby.

V zahraničnom výbore sa bude v utorok diskutovať o tom, akú stratégiu by mala EÚ zaujať voči propagande v tretích krajinách.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices