Europoslanci na Facebooku. S obyvateľmi EÚ si písali o migračnej kríze

Členovia Európskeho parlamentu vidia v komunikácii s občanmi cez Facebook veľké výhody. Môžu odpovedať na rôzne otázky občanov EÚ, priblížiť im svoju prácu a z časti pochopiť ich myslenie.

Tentoraz poslanci Parlamentu využili sociálne médiá a s občanmi komunikovali o aktuálnom európskom probléme – migračnej kríze. V centre 45 minútového facebookového chatu boli socialista Sylvie Guillaume a kolega liberál Jean Arthuis. Do svojich on-line rozhovorov chceli priniesť spolu s odpoveďami i posolstvo o tom, že Európa potrebuje spoločnú víziu a aby občania EÚ lepšie pochopili to, čo sa v Európe a na jej hraniciach.

Člen skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Jean Arthuis: „Existuje tu strach z iného, strach z cudzincov, objavuje sa snaha uzavrieť sa do seba. Na to odpovedám tak, že dnes žijeme v prepojenom globalizovanom svete.“

Otázky a výzvy prichádzali zo všetkých kútov Európy a veľmi rýchlo. Nadväzovali na summit, ktorého hlavnou otázkou bola migrácia a Turecko.  Ľudí zaujímala i otázka zrušenia Schengenu, utečenecké kvóty, sankcie pre krajiny, ktoré s nimi nesúhlasia a mnoho ďalších. Poslanci sa snažili odpovedať na všetko jasne a zrozumiteľne, i keď ako sami tvrdia, niektoré otázky boli zložitejšie.

Viac..  Ch. Michel: Ak si EÚ nestanoví cieľ a dátum, nikdy nebude pripravená na rozšírenie

Členka skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP, Sylvie Guillaume: „Jedna otázka bola komplikovanejšia, než iné. Čo môžete urobiť, aby ľudia pochopili, že by mali utečencov vítať , hoci ich v krajine nechcú? Tento odkaz sa ťažko komunikuje, no je to našou morálnou povinnosťou, keďže musíme žiť podľa našich európskych hodnôt.“

O oma

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Bezpečnejší online priestor predovšetkým pre deti

Od dnešného dňa musia veľké online platformy uviesť do praxe povinnosti, ktoré im ukladá európsky …

Consent choices