Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Ivan Štefanec: Konečne sa hovorí o pozitívnej agende pre Európu

Neformálny summit lídrov Európskej únie, bez Veľkej Británie, je možné kritizovať z rôznych uhlov od vágnosti jeho záverov, cez nejednotnosť vyhlásení politikov, až po organizáciu,  ktorá politikov úplne izolovala od občanov. V minimálne jednej veci bol však veľkým posunom vpred. Konečne sme prešli od tém, ktoré nás rozdeľujú k tým, čo nás spájajú.

Hádky okolo migračnej krízy dokázali za posledné dva roky dokonale odvrátiť pozornosť médií aj verejnosti od toho, čím je Európska únia predovšetkým: jednotným trhom, ktorý sa neustále prehlbuje tým, že zjednocuje regulácie a ruší bariéry pre pohyb osôb, tovarov, služieb, kapitálu a najnovšie aj digitálnych dát.

Strašenie a katastrofické scenáre nás neposunú ani o kúsok k vyššiemu hospodárskemu rastu, neprinesú nezamestnaným prácu, ani podnikateľom nové príležitosti. Preto je len logické, že súčasťou „Bratislavskej mapy“ sa stalo aj dobudovanie Jednotného digitálneho trhu a vytvorenie Únie kapitálových trhov. Oba tieto projekty zjednodušia život pre milióny občanov a firiem. Len odbúranie prekážok vo voľnom toku dát prispeje k európskemu HDP sumou približne 400 miliárd Eur.

Viac..  Peter Pollák: Hnutie Slovensko je proti správe o navrhovaných zmenách zmlúv EÚ

V Európskom parlamente a vo Výbore pre vnútorný trh sa týmito témami intenzívne zaoberáme na odbornej úrovni. Závery bratislavského summitu potvrdili, že sú aj politickými prioritami a verím, že Európska rada bude urýchľovať ich implementáciu. Len moderná, prosperujúca a silná Európa môže odolávať globálnym výzvam.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil europoslanec Ivan Štefanec.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices