matecna-ryby
Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, pri oznamovaní dohody v neskorých nočných hodinách. PHOTO: Rada EÚ.

Krajiny EÚ našli kompromis pre rybolovné kvóty v Baltskom mori

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná dnes doviedla k úspešnému koncu rokovania o rybných kvótach pre Baltské more na rok 2017. Rybolovné kvóty boli jednomyseľne dohodnuté pre 10 lovných regiónov pre rôzny druhy tresky, lososa, sleďa, platesu a šprota, do ktorých je rozdelené Baltské more.

Rokovania o rybolovných kvótach patria každoročne k najnáročnejším diplomatickým rokovaniam Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Slovensko, ako predsedajúca krajina, sa vyskytla v netradičnej situácii, keď sa ako vnútrozemská krajina stala lídrom rokovaní o rybolovných kvótach pre Baltské more. Tie sú spojené s intenzívnymi vyjednávaniami medzi Radou, Komisiou a prímorskými členskými štátmi EÚ. „Dohoda o rybolovných kvótach pre Baltské more je dobrým kompromisom. Dosiahnutie rovnováhy medzi udržateľnosťou morských zdrojov a sektorom rybného hospodárstva bolo veľmi náročné. Ako vnútrozemská krajina bez záujmov však bolo Slovensko ideálnym vyjednávačom,“ uviedla na margo úspešných rokovaní ministerka Gabriela Matečná.

Rokovania sa týkali pridelenia kvót na lov rôznych druhov rýb vrátane tresky škvrnitej, šprota, či sleďa v Baltskom mori. Členské štáty súhlasili so znížením lovu východnej tresky škvrnitej o 25 %, západnej tresky škvrnitej o 56 %, sleďa atlantického v Rižskom zálive o 11 % a lososa vo Fínskom zálive o 20 %.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Zároveň sa dohodli na zvýšení lovu sleďa (okrem Rižského zálivu), platesy, šprota a lososa (okrem Fínskeho zálivu).

Dohodnuté rybolovné kvóty boli v súlade so Spoločnou rybárskou politikou, vrátane maximálneho udržateľného výlovu a princípov viacročného plánu riadenia Baltského mora a vedeckých doporučení, predovšetkým odporučeniami Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES). Údaje na zvýšenie, či zníženie rybolovných objemov predkladá Európska komisia v spolupráci s Radou a Predsedníctvom na základe vedeckých údajoch o aktuálnych stavoch populácií jednotlivých druhov rýb. Rybolov je pre prímorské štáty významným hospodárskym odvetvím zamestnávajúcim desiatky tisíc ľudí.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices