Stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: Kancelária IŠ.

Ivan Štefanec: Európska politika pre mladých sa musí viac sústrediť na zamestnanosť a prevenciu extrémizmu

Európsky parlament dnes rokoval o vyhodnotení Európskej stratégie pre mládež na roky 2013 – 2015. Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca (KDH, EĽS) bude potrebné stratégiu politiky voči mládeži prehodnotiť a viac sa zamerať na konkrétne výzvy a problémy, ktorým mladí ľudia čelia.

„V súčasnosti sme, špeciálne medzi mladými ľuďmi  svedkami nárastu extrémistických a protieurópskych nálad.  Má to korene jednak v šírení dezinformácií a mýtov na internete a sociálnych sieťach, a tiež vo frustrácii z nemožnosti získať zodpovedajúce zamestnanie a teda aj straty životnej perspektívy. Ak chceme proti tomu účinne bojovať, musíme stratégiu prispôsobiť reálnym potrebám mladých ľudí. Namiesto sústredenia sa na abstraktné ciele by mala politika jasne smerovať k zlepšovaniu vzdelania a možností zamestnať sa.“

Podľa Štefanca je k naplneniu týchto konkrétnych cieľov potrebné zlepšiť komunikáciu medzi vládami členských štátov a zosúladiť ich politiky.

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

„V oblasti vzdelávania existujú v rámci Európskej únie obrovské rozdiely v kvalite a obsahu. Nemusíme zosúlaďovať učebné osnovy, stačí dohoda príslušných rezortov a inštitúcii na spoločnom postupe pri zavádzaní mediálnej výučby a výchovy ku kritickému mysleniu. Rovnako aj pri tvorbe nových pracovných miest pre mladých a rekvalifikáciách by mali miestne inštitúcie brať do úvahy vývoj v iných členských krajinách a využívať ich poznatky a skúsenosti.“ 

O Ivan Štefanec

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Európsky parlament prijal prepracované pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov. Po novom by …

Consent choices