emmanuel-maurel
Spravodajca parlamentného uznesenia Emmanuel Maurel. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov

Európsky parlament v reakcii na viacero daňových škandálov, vrátane takzvaných panamských dokumentov, podporil stanovisko Rady (ministrov) EÚ a v utorok pomerom hlasov 590 (za): 32 (proti): 64 (zdržalo sa hlasovania) odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov medzi daňovými úradmi členských štátov.

Nové pravidlá umožnia a zároveň zaviažu daňové úrady členských štátov Európskej únie, ktoré majú právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby si navzájom poskytovali informácie týkajúce sa napríklad zostatkov na bankových účtoch a príjmov svojich klientov z úrokov či dividend.

Spravodajca parlamentného uznesenia Emmanuel Maurel (S&D, FR) na margo daňových únikov uviedol, že „jedinou cestou, ako bojovať s touto pliagou, ktorá ovplyvňuje verejné financie,‟ je vynaložiť „obrovské úsilie v oblasti transparentnosti.‟

Prepojenie medzi praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu, organizovaným zločinom a daňovými únikmi predstavuje podľa poslancov výzvu, na ktorú je potrebné zareagovať posilnením spolupráce členských štátov EÚ a lepšou koordináciou ich aktivít.

Reakcie slovenských poslancov

„Veľké daňové podvody sa realizujú pomocou sofistikovaných schém ponad hranice a cez viacero subjektov. Pre ich odhaľovanie je dôležité, aby mali kontrolné orgány prístup ku všetkým relevantným údajom. Európska spolupráca v tejto oblasti prispeje k ich rýchlejšiemu odhaľovaniu a ušetrí peniaze daňových poplatníkov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Eugen Jurzyca: Chýba nám analýza nákladov a prínosov pomoci pre Ukrajinu

„Ako ukázala kauza Panama Papers, pranie špinavých peňazí môže nabrať obludné rozmery. Ešte nebezpečnejším sa stáva, keď takto získané prostriedky slúžia na podporu organizovaného zločinu. Lepší prístup k informáciám o konečných prijímateľoch peňazí naprieč EÚ môže zefektívniť vyšetrovanie takýchto prípadov, preto ho podporujem,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Návrh na revíziu smernice 2011/16/EU, ktorý bol Európskou komisiou predložený v júli 2016, odobrili ministri členských štátov v septembri tohto roka. Hlasovanie poslancov umožní okamžitý vstup nových pravidiel do platnosti, čo znamená, že ich členské štáty budú musieť zaviesť do praxe pred koncom roka 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices