znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament bude hlasovať o prísnejších limitoch na vypúšťanie znečisťujúcich látok

Poslanci Európskeho parlamentu budú preto v stredu hlasovať o prísnejších limitoch na vypúšťanie znečisťujúcich látok. Od oxidu siričitého, ktorý má na svedomí kyslé dažde, poškodzuje budovy a rastliny až po jemné tuhé častice, ktoré spôsobujú dýchacie a kardiovaskulárne ochorenia.

Poslanci sa chystajú hlasovať o novej smernici, na ktorej sa už formálne dohodli v členskými štátmi zastúpenými v Rade EÚ. Dokument stanovuje nové národné limity na vypúšťanie piatich najčastejších látok znečisťujúcich vzduch, ktorý dýchame. Viac o nich v tabuľke pod článkom.

„Je to urgentná kríza verejného zdravia. V rokoch 2020 až 2030 zlepšíme zdravotné vyhliadky o 50%. Znamená to, že každý rok v EÚ nezomrie predčasne 200 tisíc ľudí. A to je veľmi veľká zmena,“ vyhlásila v júli po hlasovaní vo výbore pre životné prostredie spravodajkyňa Julie Girling (ECR, UK).

Počas uplynulých desaťročí sa emisie znečisťujúcich látok vo väčšine krajín podstatne znížili. Kvôli znečistenému vzduchu však v EÚ stále ročne predčasne zomiera viac ako 400 tisíc ľudí.

Znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje smernica Odkiaľ pochádzajú Čo spôsobujú Zníženie do roku  2030 oproti 2005
Oxidy dusíka (NOx) Automobily, nákladná doprava, elektrárne Dýchacie ťažkosti, podieľa sa na vytváraní jemných tuhých častíc, spôsobuje kyslé dažde a eutrofizáciu. -63%
Nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC) Nátery, farby, riedidlá, chemický a potravinársky priemysel, tlačiarne Podieľa sa na vytváraní prízemného alebo „zlého“ ozónu, ktorý poškodzuje pľúca. -40%
Amoniak (NH3) Poľnohospodárstvo: hnojivá a farmy s dobytkom Vytváranie jemných tuhých častíc, acidifikácia a eutrofizácia. -19%
Oxid siričitý (SO2) Kúrenie a výroba elektriny, domácnosti Vytváranie jemných tuhých častíc, kyslé dažde. -79%
Jemné tuhé častice (menšie ako 2,5 mikrónu) Spaľovanie uhlia a dreva, cestná doprava, elektrárne Dýchacie a srdcovocievne ochorenia, rakovina pľúc. -49%
Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices