ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Turecko zašlo priďaleko

Európska únia by mala dočasne zmraziť prístupové rokovania s Tureckom, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci hodlajú udržať väzby medzi Tureckom a EÚ, svoju pozíciu k prístupovým rokovaniam sú však ochotní prehodnotiť až potom, ako Turecko zruší neprimerané represívne opatrenia zavedené v rámci výnimočného stavu po júlovom neúspešnom pokuse o prevrat.

Turecko je významným partnerom Európskej únie, partnerstvo sa však musí zakladať na obojstrannej politickej vôli pre spoluprácu, uvádza sa v uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 479 (za): 37 (proti): 107 (zdržalo sa hlasovania). Podľa poslancov však Ankara takúto vôľu nepreukazuje, pričom kroky tureckej vlády odkláňajú krajinu z európskej cesty.

Dočasné zastavenie prístupových rozhovorov by znamenalo, že sa neotvorí žiadna ďalšia kapitola a nenaštartuje sa žiadna iniciatíva na základe rámca EÚ pre rokovania s Tureckom.

Trest smrti: medzník, ktorý neradno prekročiť

Európsky parlament varoval tureckú vládu pred znovuzavedením trestu smrti, ktoré by viedlo k formálnemu zastaveniu prístupového procesu. Uznesenie v tejto súvislosti pripomína, že jednoznačné odmietnutie trestu smrti je zásadným prvkom acquis Únie.

Poslanci zároveň ostro odsúdili neprimerané represívne opatrenia, ktoré zaviedla turecká vláda po júlovom neúspešnom pokuse o prevrat. Tie podľa nich odporujú základným právam a slobodám, ktoré chráni turecká ústava.

Reakcie slovenských poslancov

 

„Konanie tureckej vlády, ktorá prenasleduje novinárov, opozičných politikov a akademikov, nie je zlučiteľné so základnými princípmi fungovania Európskej únie. Musíme byť úprimní k sebe aj k Turkom. Dnes sme vyslali jasný signál, že za týchto okolností s nimi o vstupe rokovať nemôžeme a nebudeme,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

„Je nepochybné, že EÚ a Turecko sa navzájom potrebujú a obom stranám by malo záležať na dobrých vzťahoch. Turecko však zašlo priďaleko a bolo by nesprávne zatvárať si predtým oči. Spolupracovať musíme aj naďalej, avšak súčasná situácia nedovoľuje pokračovať v prístupových rokovaniach. Mali by sme preto hľadať iný typ spolupráce,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK)

Súvislosti

Postup pozastavenia prístupových rokovaní s EÚ stanovuje článok 5 rokovacieho rámca pre Turecko. Na jeho základe môže Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť tretiny členských štátov odporučiť pozastavenie rokovaní a navrhnúť podmienky ich prípadného obnovenia v prípade, ak v Turecku dôjde k vážnemu a trvalému porušovaniu zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, na ktorých je Únia založená.

Uznesenie Európskeho parlamentu nie je právne záväzné, nakoľko EP nezohráva formálnu úlohu v procese naštartovania mechanizmu pozastavenia prístupových rokovaní. V prípade jeho aktivácie však musí byť Parlament informovaný.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices