peniaze- euro
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Veľké porovnanie platov: Koľko ľudí v EÚ dostáva nízke mzdy?

Podiel pracovníkov s nízkymi mzdami bol v EÚ v roku 2014 na úrovni 17,2 %. Znamená to, že zarobili dve tretiny alebo menej z národného mediánu hrubej hodinovej mzdy, ktorá je na Slovensku v hodnote 4,4 eur.  

To znamená, že počet ľudí s nízkou mzdou na Slovensku (teda 2,9 eur na hodinu) je 19,2% (ostatné krajiny V4 v pomere k ich národným mediánom hrubej hodinovej mzdy: Česká republika 18,7%, Maďarsko 17,8% a Poľsko 23,6%).

Najvyšší medián hrubej hodinovej mzdy v EÚ je v Dánsku (25,5 eur), Írsku (20,2 eur), Švédsku (18,5 eur), Luxembursku (18,4 eur), Belgicku (17,3 eur) a Fínsku (17,2 eur).

Podľa Eurostatu bolo v roku 2014 viac ľudí s nízkymi príjmami (teda tými, ktorí zarábajú dve tretiny alebo menej z národného mediánu hrubej hodinovej mzdy) ako na Slovensku až v 9 krajinách EÚ: v Lotyšsku, Rumunsku, v Litve, v Poľsku, Estónsku, Nemecku, Írsku, vo Veľkej Británii a na Cypre.

Pokiaľ ide o podiel pracovníkov s nízkymi príjmami, existujú veľké rozdiely medzi pohlaviami a vekovými skupinami. V roku 2014 bolo v EÚ až 21,1 % zamestnaných žien s nízkymi zárobkami v porovnaní so 13,5 % zamestnancami mužského pohlavia. Okrem toho, takmer tretina (30,1 %) zamestnancov s nízkymi príjmami je mladšia ako 30 rokov, v porovnaní so 14 % alebo menej pre vekovú skupinu medzi 30 a 59.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Úroveň vzdelania tiež zohráva dôležitú úlohu: čím je nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť nízkeho príjmu. V roku 2014 bolo v EÚ 28,2% zamestnancov s nízkym príjmom a zároveň aj s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania. Naopak, nižší bol počet ľudí s nízkymi príjmami a strednou úrovňou vzdelania (20,9 %). Nízke mzdy s vysokým stupňom vzdelania má len 6,4% ľudí.

Typ zmluvy má takisto značný vplyv. V EÚ bolo v roku 2014 až 31,9 % zamestnancov so zmluvou na dobu určitú mali nízke mzdy. Zamestnanci s nízkymi mzdami, ktorí mali zmluvu na dobu neurčitú bolo 15,3 %.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices