rodova rovnost
Ilustračné PHOTO © European Union - EP.

Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa stále nedarí odstrániť ani v EÚ

Európa je na tom, čo sa týka rovnosti pohlaví, lepšie ako iné časti sveta. No ženy u nás stále zarábajú menej a poberajú menšie dôchodky ako muži. Za mužmi zaostávajú aj ich počty vo vedúcich pozíciách firiem i v politike. EÚ a jej členské štáty by preto mali zintenzívniť svoje úsilie na dosiahnutie rodovej rovnosti. Uvádza sa to v správe, ktorú prijal výbor pre práva žien. Ak by sme pokračovali súčasným tempom, platy mužov a žien by sa vyrovnali až o 70 rokov!

Otázky rodovej rovnosti by sme mali opätovne povýšiť na prioritu európskej politickej agendy,“ hovorí autor správy, španielsky poslanec zo skupiny Zelených/ESA Ernest Urtasun.

Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa nám ani v EÚ stále nepodarilo vykoreniť. Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, ktorý už niekoľko rokov pravidelne vypracováva svoj index rodovej rovnosti, sme len na polceste. Ak rodovej rovnosti pridelíme konštantu 100, tak sme na čísle 52,9. Od roku 2005 sme sa posunuli iba o 1,6 bodu. Na Slovensku sme na tom ešte horšie, rovnosť, alebo skôr nerovnosť pohlaví, vyčíslil Inštitút na 36,5 percent.

Index rodovej rovnosti v EÚ

EU28 52.9
BE 58.2
BG 38.5
CZ 43.8
DK 70.9
DE 55.3
EE 49.8
IE 56.5
EL 38.3
ES 53.6
FR 55.7
HR 39.8
IT 41.1
CY 44.9
LV 46.9
LT 40.2
LU 55.2
HU 41.6
MT 46.8
NL 68.5
AT 50.2
PL 43.7
PT 37.9
RO 33.7
SI 57.3
SK 36.5
FI 72.7
SE 74.2
UK 58.0

Index za tento rok vychádza z údajov za rok 2012 a hodnotí šesť oblastí: zamestnanie, peniaze, vzdelanie, čas, moc a zdravie. Číslo 1 predstavuje úplnú nerovnosť a číslo 100 úplnú rovnosť (ktorú nikto nedosahuje).

Správa o rovnosti žien a mužov v EÚ

V prijatej správe sa uvádza, že zamestnanosť žien dosiahla v roku 2015 svoj doteraz najvyšší bod, zamestnaných bolo 64% žien. Mužov o niečo viac – 76%. U žien pritom existuje až štvornásobná pravdepodobnosť, že si nájdu právu na polovičný úväzok a v takomto pracovnom pomere aj zotrvajú. Na ich pleciach však stále ostávajú až tri štvrtiny práce v domácnosti a dve tretiny starostlivosti o deti.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Novinkou nie je ani to, že ženy zarábajú menej a tým pádom poberajú aj nižšie dôchodky. Aj keď sú v priemere vzdelanejšie ako muži, ich platy sú stále o 16,1% nižšie ako platy ich mužských kolegov (EÚ, 2014). V prípade dôchodkov sú čísla ešte viac šokujúce – v roku 2014 bol rozdiel až 40,2%  pričom až v polovicu členských krajín sa ešte viac prehĺbil.

Počet poslankýň v národných parlamentoch narástol v roku 2016 oproti roku 2005 z 21 na 28%. V Európskom parlamente sa v tom istom časovom období zvýšil počet žien z 30 na 37%.

Výbor FEMM vo svoje správe požaduje, aby bola rodová rovnosť považovaná za politickú prioritu a aby sa vytvoril právny rámec na lepšie skĺbenie práve a súkromia. Upozorňuje aj na negatívny dopad úsporných opatrení. Ženy napríklad veľmi utrpeli škrtmi verejných rozpočtov, keďže predstavujú až 70% zamestnancov štátnej správy. Šetrenie v zdravotníctve a nedostupnosť či vysoké ceny starostlivosti o deti alebo starých ľudí zas núti ženy k tomu, aby na seba prebrali tradičnú úlohu opatrovateľky.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices