lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci navrhujú možnosti, ako cenovo sprístupniť lieky

Ceny nových liekov v EÚ za ostatné desaťročia výrazne vzrástli, čím sa stali pre mnohých občanov EÚ nedostupnými a ohrozili udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Uvádza to uznesenie, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom dosiahnutia spravodlivejšej rovnováhy medzi verejným záujmom štátov a súkromnými záujmami farmaceutického sektora požadujú opatrenia na zvýšenie transparentnosti nákladov na výskum a vývoj, verejných financií a marketingových výdavkov.

„Systémy verejnej zdravotnej starostlivosti v Európe sú kľúčovou súčasťou identity EÚ a niečím, čo si vysoko ceníme. Prístup k liekom musí byť garantovaný a v snahe zabezpečiť ho musíme opätovne vyvážiť rokovaciu silu členských štátov vo vzťahu k farmaceutickému sektoru,” uviedla spravodajkyňa nelegislatívneho uznesenia Soledad Cabezon Ruiz (S&D, ES).

„Sektor musí byť konkurencieschopný v oblasti kvalitných inovácií, zároveň však musí reagovať na potreby pacientov v oblasti liekov, ktoré sú bezpečné, účinné a dostupné,” dodala spravodajkyňa. Text jej návrhu poslanci podporili pomerom hlasov 568 (za): 30 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania).

Vyššia transparentnosť nákladov a viac spolupráce na úrovni EÚ

Vysoká úroveň verejných prostriedkov využívaných na výskum a vývoj sa podľa poslancov nepremieta do cien liekov, v dôsledku čoho nedochádza k spravodlivej návratnosti verejných investícií. Zákonodarcovia v tejto súvislosti požadujú väčšiu transparentnosť nákladov na výskum a vývoj, vrátane pomeru výskumu financovaného z verejných prostriedkov a procesu uvádzania liekov na trh. Parlament tiež vyzval Radu a Komisiu, aby posilnili rokovacie kapacity členských štátov na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k liekom v celej EÚ.

Rastúce výdavky vo farmaceutickom odvetví, ako aj pozorované asymetrie medzi farmaceutickými spoločnosťami a členskými štátmi v súvislosti s vyjednávacími schopnosťami a informáciami o stanovovaní cien, si vyžadujú ďalšiu európsku spoluprácu a nové politické opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Bilčík k debate o Slovensku v EP: Dnes potrebujeme ešte viac brániť slobodné médiá a právny štát

Zabezpečenie plnej transparentnosti a efektívnej kontroly postupov používaných na stanovovanie cien a úhradu liekov v členských štátoch si podľa poslancov vyžaduje prijatie novej legislatívy na úrovni EÚ.

Rastúca odolnosť voči antibiotikám

Uznesenie si tiež všíma prehlbovanie priepasti medzi rastúcou rezistenciou voči antimikrobiálnym látkam a vývojom nových antimikrobiálnych látok. Choroby odolné voči liekom by do roku 2050 mohli na celom svete zapríčiňovať 10 miliónov úmrtí ročne, varuje prijatý text.

Podľa odhadov zomrie v EÚ každoročne najmenej 25.000 ľudí v dôsledku infekcií spôsobených rezistentnými baktériami. Za posledných 40 rokov bola pritom vyvinutá len jedna nová trieda antibiotík.

Súvislosti

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je prístup k základným liekom súčasťou práva na zdravie. Poslanci však poukazujú na najnovšie zistenia o výrazných rozdieloch v oblastiach predaja a dostupnosti nových liekov medzi jednotlivými členskými štátmi. Dôvodom môže byť kombinácia viacerých faktorov, medzi ktoré patrí stanovovanie cien a úhrad, problémy súvisiace so zásobovaním a skladovaním liekov a ich nízka kvalita, nedostatočná výroba liekov a ich nevhodné využívanie, ako aj často skostnatené pravidlá udeľovania patentov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices