tajani
Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. PHOTO: © European Union- EP.

Antonio Tajani: Európu treba premeniť, a nie ju oslabiť

Nový predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani sa po prvýkrát prihovoril európskym lídrom na začiatku európskeho summitu. „Dnes si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme význam európskej jednoty. Európu treba premeniť, a nie ju oslabiť. Všetky inštitúcie sa musia sa viac snažiť hľadať odpovede, ktoré od nás občania očakávajú,“ odkázal im. Summit je venovaný otázkam konkurencieschopnosti, obrany, migrácie a budúcnosti Európy.

Začiatkom svojho prejavu európskom štátnikom oznámil, že „o svojej predsedníckej funkcii sa [bude] prioritne usilovať o priblíženie Európy občanom.“ Vyzval ich, aby prestali so vzájomným obviňovaním a aby sa každý ujal svojej zodpovednosti. „Je potrebné, aby priority Európanov, ako je nezamestnanosť, bezpečnosť, prisťahovalectvo, ochrana životného prostredia, boli hlavnými bodmi nášho programu,” pokračoval.

Ak chceme znížiť nezamestnanosť, predovšetkým medzi mladými ľuďmi, potrebujeme väčšiu konkurencieschopnosť a musíme sa zosúladiť s potrebami reálneho hospodárstva. Jednotný trh je podľa neho „najdôležitejšou hnacou silou prosperity našich občanov,“ no „jeho plný potenciál sa zatiaľ plne neprejavil.“ V tejto súvislosti vyzval k tomu, aby sme čo najrýchlejšie vytvorili jednotný digitálny trh.

Európskym lídrom pripomenul, že Parlament je za vytvorenie spoločného európskeho obranného priemyslu a trhu, čím by sa podarilo dosiahnuť značné úspory. Parlament takisto podporuje interoperabilitu, spoločný výskum a celkovú koordináciu.

Pre mnohých Európanov stále zostáva veľkou otázkou riešenie migrácie. Tajani tu vyzval k vyváženému prístupu. „Musíme byť rovnako starostliví pri prijímaní ľudí, ktorí majú nárok na azyl, ako aj v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Nemôžeme pripustiť, aby migračné toky riadili prevádzači alebo teroristi. Sú potrebné rozhodujúce politické opatrenia na úrovni EÚ, nielen posilňovanie kontroly na hraniciach, ale aj riešenie jadra problému,“ povedal. Okrem toho musíme zintenzívniť našu pomoc pre krajiny v južnom Stredomorí a subsaharskej Afrike, predovšetkým v oblasti Sahelu a viac tu investovať.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Hovoril aj o krajinách západného Balkánu, s ktorými chce Parlament spolupracovať aj naďalej a pripomenul, že „pristúpenie týchto krajín k Únii je aj naďalej naším cieľom.“

Antonio Tajani vyzdvihol dôležitosť priemyslu, ktorý by sme mali posilňovať prostredníctvom našich politík. Európa by sa mala aj naďalej usilovať o otváranie trhov. „Dnes je viac ako inokedy potrebné, aby sa Európa naďalej uberala smerom k otvorenej spoločnosti a voľnému obchodu založenému na dodržiavaní pravidiel,” vyhlásil.

Svoj prejav zakončil slovami o našej spoločnej budúcnosti. Parlament nedávno prijal tri uznesenia o tom, akým smerom by sa mala Európa uberať. Podobne aj Komisia predstavila svoje scenáre do budúcnosti, čo Tajani ocenil ako znak toho, že sa snažíme priniesť zlepšenia. Čo sa týka rastúceho populizmu, jediný spôsob ako proti nemu bojovať je  podľa neho „prakticky ukázať, že spoločne usilujeme o Úniu, ktorá bude prinášať výsledky.”

O dac

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices